Klik voor vergrotingOver enkele maanden gaan wij in de wijken Heijenoord/Lombok en Klingelbeek van start met Omgekeerd Inzamelen. Een nieuw systeem voor de inzameling van huishoudelijk afval. Het gescheiden aanbieden van afval wordt eenvoudiger gemaakt. Daar staat tegenover dat u restafval zelf moet wegbrengen naar een ondergrondse container in de buurt.

Het doel van Omgekeerd Inzamelen is meer hergebruik van afval. In ons afval zitten vaak nog stoffen die opnieuw kunnen worden gebruikt. Wij zeggen daarom: Afval? Laten we er wat van maken.

Arnhems Buiten, wonen opHet college van B&W heeft afgelopen week ingestemd met bijgevoegde stukken. Het gaat om de keuze op hoofdlijnen voor een ontwikkelingsrichting van Arnhems Buiten en de terreinen die daar bij horen. Het gaat dan om het Arnhemse grondgebied, de gemeente Renkum maakt voor het deel dat op Oosterbeeks grondgebied ligt haar eigen afwegingen.  Er zijn nog géén concrete plannen voor de gebieden die beschreven worden in de nota. Die zijn ook niet op heel korte termijn te verwachten, want de huidige eigenaar Propertize wil de terreinen verkopen. Als er sprake gaat zijn van het uitwerken van plannen, dan zal dat in samenspraak met de buurt gebeuren.

Melding sanering volgens Besluit Uniforme Sanering (BUS)

Bodemverontreiniging Hoogstedelaan 63-65 te ArnhemOp 22 juli 2016 heeft Mariëndael Projecten een BUS-meldingsformulier (categorie immobiel) ingediend voor de sanering van een bodemverontreiniging met lood, Pak en asbest aan de Hoogstedelaan 63-65 te Arnhem (locatienr: 4539).

Veteranenhuis InloophuisHet Veteranen Inloophuis Arnhem draait al enige tijd in Arnhem. In de opstartfase maakten wij gebruik van deel van een gebouw van de volkshuisvesting Arnhem. Na een korte opstartperiode waarbij we een grote groep vrijwilligers om ons heen hebben verzameld zijn we verhuisd naar een kerk die aan de Johan de Witlaan staat. In deze kerk hebben we veel bezoekers mogen ontvangen. Ook had het inloophuis daar een buurtfunctie waarbij wijkbewoners gezamenlijk koffie konden komen drinken.

Sinds december 2015 hebben wij een onderkomen kunnen vinden on het terrein van “Arnhems Buiten”. Dit is het voormalige Kema-terrein. Midden in de natuur staat het gebouw H01, waarbij wij in het kader van leegstandsbeheer van de benedenverdieping gebruik mogen maken.

Wat doet het Veteranen Inloophuis Arnhem nou precies en wat is het?