gekapte houtwal


De gemeente Arnhem heeft per ongeluk een rij bomen en struiken heeft laten verwijderen achter de tuinen van H75-H81.
Het zou om een misverstand gaan: de aannemer bleek niet goed geïnstrueerd.
Het is overigens niet de eerste keer, dat de bewoners van de wijk Hoogstede-Klingelbeek zoiets overkomt.

Lees meer in de rubriek HK in de media en Uit de wijk.

De Klingelstee

 

Vanaf 1 augustus 2011 is de halfjaarlijkse nieuwsbrief "de Klingelstee" ook digitaal te lezen. U klikt daarvoor in het menu links op "De Klingelstee". Daar is, onder de inhoudsopgave, het nummer in pdf formaat te downloaden.

Momenteel betreft het de laatste 3 nummers. Gertie Beurskens, die de nieuwsbrief vormgeeft en opmaakt, zal nog meer nummers digitaliseren. Deze zullen later in de website worden geplaatst.

Bestemmingsplan Hoogstede Klingelbeek223 bewoners uit onze woonwijk hebben positief gereageerd op de inhoud van de brief die wij vrijdag j.l. naar de raads- en commissieleden hebben gestuurd. Een overweldigende respons. Daarvoor onze hartelijke dank.
Stap 1 is hiermee voltooid.

Stap 2 vindt aanstaande maandag plaats tijdens de meningsvormende behandeling door de Raadscommissie VROM. Deze behandeling heeft ten doel te beslissen of het nu voorliggende voorstel bestemmingsplan (BS) doorgeleid kan worden naar de besluitvormende fase in de gemeenteraad. Als de commissie VROM maandag positief beslist wordt het in de besluitvormende vergadering op 13 december 2010 behandeld.

Stap 3: Op 13 december zal de voltallige gemeenteraad een besluit nemen over het bestemmingsplan.

Sint Eusebiushuis krijgt een bestemming als woonzorg voor welgestelde ouderen die extra zorg behoevenHet landgoed Klingelbeek is nu eigendom van projectontwikkelaar CasaCura uit Enschede.
Zij wil Huize Sint Eusebius een bestemming geven als een woonvoorziening voor ouderen die welgesteld zijn en extra zorg behoeven, zoals bijvoorbeeld psychogeriatrische patiënten.

De ontwikkelaar is van plan de historische elementen van het huis in tact te laten. Momenteel is er een tentoonstelling van Russische ikonen te zien. Die duurt tot 20 november en is te bezichtigen op donderdag tot en met zondag van 13.00 uur tot 18.00 uur.