2013-06 wingaardDe wijngaard ligt er goed onderhouden bij, als een baken van standvastigheid in een omgeving die het afgelopen jaren danig aan verandering onderhevig is geweest. Meer dan ooit ligt de wijngaard in het blikveld, na de kaalslag als gevolg van de grondwerkzaamheden voor de nieuwbouw, extra geaccentueerd door de wat hogere ligging op de stuwwal.
De aangebrachte hegomheining is nog zo laag dat die het zicht nog niet belemmert. Wel wordt hiermee voorkomen dat bijvoorbeeld honden al te gemakkelijk de wijngaard aandoen. Tot nu toe was de wijngaard ‘vrij toegankelijk’. Maar in het komende seizoen zal de wijngaard wel worden voorzien van een toegangspoort, om ongewenste indringers buiten te verboden te poepenhouden en in perioden dat dat gewenst is toch af te kunnen sluiten.

Geregeld worden nog hondendrollen gespot en dat maakt het handwerk voor de wijngaardeniers er niet aangenamer op. Bij deze nog eens een oproep aan de hondenbezitters om erop toe te zien dat hun viervoeters hun behoefte niet doen in de wijngaard!!

Wijn voor verkoop in de buurt


Open dag 2006De inmiddels tien veldjes Regent (rood), Johanniter (wit) en Bianca (wit) leveren jaarlijks een wijnoogst op die in de regel groot genoeg is om tijdens de jaarlijkse Open dag / Proeverij, medio september, zonder beperking voor verkoop te kunnen worden ingezet.
De inkomsten hieruit zijn nodig om de kosten op te vangen. Wijngaard de Klingelberg functioneert zonder winstoogmerk. Tot nu toe blijven kosten en inkomsten aardig in balans. De Proeverij / Open Dag was ook in 2012 weer een succes. Het moet gezegd, de weergoden waren ons tot nu toe steeds gunstig gezind.
Het beeld van een gezellig, goed bezocht, zonnig en loslippig buurttreffen overheerst. Bij voor-
keur wordt een combinatie gezocht met de Braderie van de Oranjestraat. Afgelopen jaar stond er zelfs een klein dependancekraampje van onze Proeverij op de Braderie. En met succes, dus dat zal wel navolging krijgen.

Oogst 2012

De oogst viel in 2012 behoorlijk tegen. Met stip werd het de laagste opbrengst van de tien jaar dat de wijngaard in productie is. Slechts 165 kg in totaal, waar in topjaren 350- 450 kg werd gescoord! De oogst van 2011 was overigens ook al veel kleiner dan gebruikelijk, maar nog niet zo dramatisch. De teleurstelling werd wat gedempt toen het nieuws doordruppelde over een slechte druivenoogst in heel Oost Nederland. Er zouden zelfs wijngaarden zijn zonder opbrengst. Evengoed 200805 1een zuur resultaat, na een jaar intensieve arbeid.
Als gevolg van de magere oogst zijn we dit jaar voor het eerst overgegaan tot de productie van Rosé, door rood en wit gewoonweg te combineren.

De vinificatie van onze druiven vindt plaats in de wijnkelder van de Colonjes in Groesbeek. Een eigen wijnkelder geschikt voor wijnbereiding is hier niet voorhanden, dat zal duidelijk zijn.
Voor geïnteresseerden: deze wijngaard (7 ha!) is te bezoeken tijdens Open Dagen. Mogelijk dat dit voor buurtbewoners een inspiratiebron kan zijn en een opstapje naar deelname in ons Klingelberg-buurtcollectief.

Werk op de wijngaard: extra handjes welkom

Een wijngaard is beslist arbeidsintensief. Een kleinschalige gaard als de Klingelberg is met een tiental wijngaardeniers goed te onderhouden en legt ook niet te veel druk op de leden. De jaarcyclus kent uiteraard pieken en dalen, maar de vuistregel is dat we van maart tot en met december iedere zaterdagochtend actief zijn. Met wisselende bezetting: wie kan die komt. Een ochtend flink aanpakken, van 10.00-12.00 uur, onderbroken door een koffiechat.
De werkzaamheden variëren van schoonmaakwerk, bemesting en opbindwerk tot snoeien, bladdunning, trosdunning en vervangen van palen en wijnstokken die er de brui aan hebben gegeven.

Momenteel zijn we met negen deelnemers. De afgelopen jaren zijn enkele oudgedienden afgehaakt en hebben zich enkele nieuwe leden opgegeven. Maar…in totaal zijn we met net iets te weinig. Kortom: nieuwe leden zijn welkom !!

De wijngaard in de komende jaren

Het perceel is duidelijk begrensd, ook in het ontwerp voor nieuwbouw. Momenteel is nog een drietal volkstuinders actief in dit perceel. De bedoeling is dat deze tuinen in de toekomst verplaatst worden naar andere locaties in het gebied. De wijngaard kan dan nog iets groeien naar zijn eindvorm.
De bodemkwaliteit binnen het perceel is wisselend, dat blijkt uit de variatie in de kwaliteit van de druivenstokken en opbrengstverschillen per veldje. Met grondonderzoek willen we duidelijker de verschillen vaststellen en daar gerichter met bemesting op kunnen inspelen.
De Klingelberg biotoop, mooi beschut en goed bereikbaar voor de zon, levert gemiddeld druiven van een goede kwaliteit.

Een opbrengst die tot nu toe steeds borg heeft gestaan voor een meer dan uitstekende wijn met een herkenbare eigenheid.