Buurthuisje tekening2017 05 buurthuisje tekening

Bijna tien jaar na de eerste plannen voor een buurthuisje voor Hoogstede-Klingelbeek is de eerste spade eindelijk de grond ingegaan. Hiermee gaat de langgekoesterde wens van de buurtvereniging Hoogstede-Klingelbeek en van de Schutterij de Clingelbeeck eindelijk in vervulling. De weg erheen was moeizaam.

In 2008, tijdens de planfase van de nieuwbouw op het stuk landbouwgrond midden in Hoogstede-Klingelbeek, toen de partijen (gemeente en ontwikkelaar <> de buurt) eindelijk niet langer lijnrecht tegenover elkaar stonden, ontstond het plan om voor de vernieuwde buurt een ondersteunings-punt te bouwen. Met de bouw zouden namelijk allerlei plekken verdwijnen waar gezamenlijke activiteiten plaatsvonden en daar wilde men een nieuw centrum voor creëren, ook om de nieuwe bewoners bij de buurt te betrekken.

De toenmalige wethouder Sander van Bodegraven stelde geld beschikbaar voor het maken van plannen. Wendy Beukhof zorgde ervoor dat er ondanks de crisis via een aantal fondsen tóch geld beschikbaar kwam en een buurthuis werd ontworpen.

In 2010 kwam er een WMO-subsidie vrij en leek weinig de bouw meer inde weg te staan. Daarna duurde het nog even, omdat het buurthuis was gepland op een plaats waar toen nog een aanvoerroute voor de bouw was en omdat de begroting nog niet rond was. Diverse in 2017 gevonden sponsoren hebben dat ingevuld: ze zullen deels met geld, deels in natura de bouw ondersteunen.

Buurthuis, start juni 2017Toen konden de voorzitter van de Buurtvereniging Hoogstede-Klingelbeek Wim Farla en Meindert Rudolphi van de Schutterij de Clingelbeeck op 10 juni '17 eindelijk de eerste spade in de grond zetten als startschot voor de bouw van het buurthuis.

Start bouw buurthuisNaar verwachting is het buurthuis half augustus, vlak vóór het Koningschieten klaar. Dit huisje, geënt op het idee van de speeltuin Talud in Oosterbeek, krijgt een keukentje met stromend water, 2 wc's en opslagruimte voor materialen op zolder. Bij buurtevenementen is er dan eindelijk een mooie plek van waaruit de Buurtvereniging en de Schutterij activiteiten en bijeenkomsten voor de buurt kunnen organiseren. [Rijn & Rails, jaargang 42-nr. 3]

Bouw buurthuisje buurthuisje, 23 juniBuurthuisje,30 juni 2017Buurthuisje voorzijde, 30 juni 2017Buurthuisje, 4 juli 2017Buurthuisje, 4 juli 2017Juni 2017, buurthuisjeJuni 2017, buurthuisjeBuurthuisje met dak, juli 2017Buurthuisje met dak, juli 2017buurhuisje, augustus 2017buurhuisje, augustus 2017

 

 ► Omgevingsvergunning (pdf)