Vrijdag 18 september is men de hele dag bezig geweest met het verwijderen van de olietank van Huis en Haard. Het was dan ook niet zo'n kleintje. Nadat de tank "op het droge" was gesleept werd er grond verwijderd en in een vrachtwagen van Dusseldorp (van afvalinzameling, bodemsanering etc.) gedeponeerd. Ook zijn er wat reukproeven gedaan met schepjes zand vanuit de achtergebleven kuil. Waarschijnlijk heeft de tank in de loop der tijd wat brandstof verloren?

Olietank Huis en Haard verwijderd

Heidi, H75Geboortekaartje Heidi, H75

Op Hoogstedelaan 75 is een meisje geboren: Heidi.
Zij is de dochter van Annelies en Daan en zusje van Rosa van 2 jaar.

Van Harte gefeliciteerd met deze gezinsuitbreiding en welkom in
Hoogstede-Klingelbeek.

 

De Haspel met hoogbouwAan het voormalige "Weggetje van Kromkamp" wordt druk gebouwd. Waren daar eerst de woningen van Kwekerij Kromkamp en boerderij Rijnzigt de grote gebouwen; nu lijken zij klein, bij de wel erg hoog uitgevallen nieuwbouw aan De Haspel, zoals het weggetje nu heet." Het dorpse karakter zou behouden blijven", hoor ik de achitect nog zeggen! Maar het is een dorp met erg hoge huizen IN ons dorp geworden!

En wat te denken van de hoeveelheid ontsierende verkeersborden bij de aansluiting met de Hoogstedelaan? Dat De Haspel met veel bordenkan toch anders?!
De borden rechts lijken nu toch wel al een tijdje overbodig. Alleen met een fiets mag je nog gebruik maken van deze verbindingsweg tussen Hoogstedelaan en Klingelbeekseweg, mits je -volgens het bord rechts boven- niet hoger bent dan 2,5 meter! Maar waardoor wordt die horizontaal meegevoerde vishengel o.i.d. dan gestuit?
Gemeente Arnhem: op (laten) ruimen die troep!

 

Eindelijk is het dan zo ver: Huis en Haard wordt nu werkelijk afgebroken. Er was wat vertraging opgetreden vanwege de vondst van asbestdelen rondom de kozijnen. Dat moest eerst verwijderd worden. Op 8 juni 2015 is het oranje monster begonnen met "het opeten" van Huis en Haard.

8 juni
2015
Westzijde Huis en Haard, 8 juni 2015Westzijde Huis en Haard, 8 juni 2015Westzijde Huis en Haard, 8 juni 2015Westzijde Huis en Haard, 8 juni 2015
1 juli
2015
Westzijde Huis en Haard, 1 juni 2015Afbraak huis en haard, 1 juli 2015
11-18 juli
2015
Sloop westelijk deel bijna voltooidSloop westelijk deel bijna voltooidAfbraak huis en haard, 18 juli 2015Afbraak huis en haard, 18 juli 2015
Sloop westelijk deel bijna voltooid
februari
2017
Start van de sloop fase 2
Afbraak fase 2, februari 2017Afbraak fase 2, februari 2017Afbraak fase 2, februari 2017Afbraak fase 2, februari 2017