Afgelopen vrijdag (18 november 2011) stond er een artikel in de Gelderlander over extreem laag water in de rivieren. Hoe laag laag is, tonen de foto’s bij dit artikeltje.
Een van de boten in de Defensiehaven lag al helemaal op het droge.

In de Rijn worden nu diverse zandstrandjes zichtbaar. Op één ervan lagen een heleboel lege schelpen van de korfmossel, wel duizenden. Deze mosselen leven normaal in de zandbodem van de rivier. Als het water snel daalt dan kunnen ze zich niet meer terugtrekken.
Een andere mogelijkheid is dat het, tegen de krib aan, een verzamelplaats is van bezonken lege schelpen.  In ieder geval bijzondere beelden van de Rijn!

Laag water in de DefensiehavenLaag water in de DefensiehavenKorfmosselen

Aankondiging nieuwbouw Klingelbeekseweg

Nu de rust is teruggekeerd op het voormalige maïsveld en kruidenveld, na de activiteiten van explosieven- en archeologisch onderzoek, is de tijd gekomen om te kunnen aanschouwen waar het allemaal om te doen was.

Er zullen 14 woningen gebouwd worden: 6 links naast tandartsenpraktijk Rijnzigt, 8 rechts ervan. De start laat nog even op zich wachten, ook vanwege een bezwaarprocedure, maar wel kunnen wijkbewoners al vast zien hoe mooi het allemaal wordt.

Lees meer ►►

aangereden paal Deze morgen is op de hoek van de Hulkesteinseweg en de Klingelbeekseweg op mysterieuze wijze een lantaarnpaal dubbelgevouwen. Of Emiel R. een uitnodiging heeft gedaan aan de beroemde theelepelvouwer Uri Geller, of dat een vrachtwagen op a-subtiele wijze de lantaarpaal heeft bejegend is vooralsnog onbekend.

 

Update: Navraag bij het bevoegd gezag geeft aan dat de dader zich heeft gemeld.

 

 

 

Werkblad profielgegevensOp maandag 16 mei is gestart met het archeologisch proefsleuvenonderzoek in Hoogstede-Klingelbeek, al eeuwen een intensief bewoond gebied.

Voordat de bouwwerkzaamheden voor de nieuwe woningen in het binnengebied starten onderzoekt de gemeente of er daadwerkelijk resten van bewoning aanwezig zijn en wat de verspreiding en conservering van deze resten is. Eventuele vondsten worden pas later opgegraven. Meer informatie »»


Een impressie:
(klik op de foto's voor een vergroting)
Overzicht van het onderzoeksgebied

 Sleuf en Klingelbeekseweg op achtergrondBijwerken onderzoeksleufUitgraven onderzoeksleuf
Overzicht onderzoekterreinIntekenen van het profielIntekenen van het profiel