KEMA laboratories - DNV-GLRegelmatig is er geluidsoverlast in de wijk. Het is een soort gezoem van turbines of ventilatoren dat lijkt te komen van het terrein ten zuiden van de Klingelbeekseweg, ter hoogte van de tandartsenpraktijk Rijnzigt. Het is vaak ’s avonds en gedurende de nacht goed te horen.
Om er achter te komen waar dit vandaan komt is er contact opgenomen met DNV-GL. Zij hebben toegezegd hun medewerking te verlenen naar de opsporing van de geluidsbron.

 

Reacties   

0
's Avonds, wanneer de daggeluiden weggestorven zijn, blijkt het het geluid van de kortsluitlabs toch nog goed hoorbaar tot in de Hoogstedelaan. Wellicht is het nodig de geluiddempers, waarover eerder al is gesproken, maar die een lange fabricagetijd vergen, toch nog te laten installeren.

Inmiddels is toegezegd dat deze dempers er alsnog komen.
Melden aan beheerder
0
Er zijn tot nu toe geen reacties uit de wijk gekomen hoe het geluid van de ventilatoren na de demping wordt ervaren. Zelf heb ik de indruk dat het wel is afgenomen, ook van karakter is veranderd. Nog even blijven volgen; het lijkt hoopvol.
Melden aan beheerder
0
Afgelopen weekend zijn de geluidschermen geïnstalleerd op het dak rond de ventilatoren. We hebben de indruk dat het tot een vermindering van het geluid leidt.
Vandaag heb ik een wandeling in de wijk gemaakt, rond 2 uur. Er was volop geluid van allerlei activiteiten in de omgeving. Wel had ik de indruk dat het zoemende geluid dat jullie heeft gestoord is verminderd. Ook op een ander punt hebben we aan geluidsvermindering kunnen werken. Op één van de uitlaten van de nieuwe klantenhal (bij de entree van het terrein, aan de noordzijde) is een geluidsdemper geplaatst. Dit heeft geleid tot een fors afgenomen geluidsniveau op deze locatie.

We horen graag wat jullie ervaringen zijn de komende dagen.
Melden aan beheerder
0
De levering van de schermen (en daarmee plaatsing) heeft nog niet plaatsgevonden. Laatste info is dat ze in het weekend van 28 oktober geplaatst worden.
Melden aan beheerder
+2
Fijn dat dit wordt opgepakt! Wij wonen sinds kort naast de tandarts (nieuw wit huis aan de Klingelbeekseweg) en ervaren meer en meer deze overlast. Terwijl we dachten in een rustige buurt te gaan wonen....
Melden aan beheerder
0
We hebben ondertussen wat meer zicht gekregen op levertijden van de geluidsdempers. Daar gaat zoveel tijd overheen dat we hebben besloten om een experiment aan te gaan met geluidswerende schermen die worden geplaatst op het dak. Dit zal het komend weekend plaatsvinden. Wil benadrukken dat we geen garantie hebben voor de omvang van het effect. Desalniettemin toch besloten deze kosten nu te maken.
Wellicht treffen we elkaar zaterdag bij de opening van het buurthuis. Als sponsor van het nieuwe onderkomen zijn we daar als gast uitgenodigd, waarbij ik het bedrijf zal vertegenwoordigen.

Groet, Anne-Marie Bruggert
Melden aan beheerder
+1
Beste wijkbewoners,

Hierbij een tweede update.

Geluid

De berichten uit de wijk hebben voor ons duidelijk gemaakt dat er meerdere bronnen zijn voor het geluid. Rondom het Rijkswaterstaatterrein gaat het om de combinatie van de luchtafvoer van de (nieuwe) klantenhal en het geluid van het ventilatiesysteem van het machinegebouw met de generatoren. In de wijk en rond de flat Clingelstede is de bron het ventilatiesysteem van het machinegebouw. Ondertussen zijn geluidsdempers voor beide systemen in bestelling. De dempers voor de klantenhal hebben een levertijd van een paar weken. Voor het machinegebouw zal het langer duren voordat de dempers beschikbaar zijn.

Over het gebruik kan ik het volgende aangeven. De ventilatoren staan alleen aan als de generatoren en bijbehorende machines in werking zijn. Voor het gebruik van de afzuiging in de klantenhal zetten we ons in om het gebruik te beperken tot situaties van noodzaak. Dit in overleg met de klanten die de hal huren.

Elektrum
Het wijkbestuur hebben we laten weten dat DNV GL het Elektrum heeft gekocht. Deze aankoop hangt samen met (het behoud van) ontwikkelmogelijkheden voor het laboratorium. We onderzoeken nu verschillende scenario’s voor het toekomstig gebruik van het terrein.

Bezoek aan KEMA Laboratories
Heb begrepen dat er ondertussen zes personen zich hebben aangemeld. Zou ik mogen voorstellen dit op 23 oktober te doen. Waarbij we kunnen afspreken om 5 uur of, indien dit beter past om 7 uur.
Met vriendelijke groet,
Anne-Marie Bruggert

Manager Quality and Reporting, KEMA Laboratories
DNV GL - Energy
Melden aan beheerder
+1
Mooi dat er zo serieus naar wordt gekeken. Hopelijk duurt "Dit zal even tijd vergen..... geen maanden, want slapen met oordopjes in is ook niet alles......
Melden aan beheerder
0
Beste wijkbewoners,

Vorige week heb ik aangegeven dat we een aantal zaken zouden ondernemen. We hebben het sterke vermoeden dat de mate waarin het geluid hoorbaar is in de wijk samenhangt met de luchtaanvoerkanalen van de ruimtes waarin de generatoren zich bevinden. Met de leverancier van dit ventilatiesysteem zijn wij nu in gesprek over geluiddempende maatregelen. Dit zal even tijd vergen, wel hebben we de verwachting dat deze maatregelen zullen leiden tot een vermindering van de hoorbaarheid van ons laboratorium.

De geluidsmetingen zijn afgelopen week gedaan door een extern bureau. Dit heeft zeer vroeg in de ochtend plaatsgevonden, opdat het overige omgevingsgeluid minimaal was. Naast de metingen op het terrein en op het dak, zijn er ook metingen gedaan op het grasveld aan de Klingelbeekseweg en naast de flat Clingelstede. Met deze gegevens zullen we t.z.t. ook objectief kunnen vaststellen wat het effect is van de getroffen geluiddempende maatregelen.

Blijft dat we binnenkort jullie graag verwelkomen om meer te verduidelijken over de test activiteiten die hier 24 uur per dag plaatsvinden. We wachten jullie voorstel voor een datum af.

Met vriendelijke groet,
Anne-Marie Bruggert,

Manager Quality and Reporting, KEMA Laboratories
DNV GL - Energy
Melden aan beheerder
0
Het contact gisteren was verhelderend, we weten nu beter wat de bron is van de door jullie ervaren geluidsoverlast. Dat is een belangrijke stap voorwaarts. Ik wil jullie graag op de hoogte houden van de vervolgstappen die we nu gaan zetten.

Vanochtend heb ik intern met een aantal betrokkenen doorgesproken over de bron van de geluidsoverlast. Heb hen verzocht om twee acties:

1 - Uitwerken van voorstellen om de geluidsoverlast te verminderen

2 - Uitvoeren van metingen zowel op ons terrein als op het punt waar wij gisteren hebben gesproken om de impact van de te nemen maatregelen te kunnen volgen

Volgende week krijg ik hierover terugkoppeling. Ik zal je van de voortgang op de hoogte houden.

Anne-Marie Bruggert - DNV-GL
Melden aan beheerder

Plaats reactie

Beveiligingscode
Vernieuwen