• Geluidsoverlast

  Anne-Marie Bruggert2 dagen geleden
  Vervelend dit te horen. De maatregelen de afgelopen tijd waren sterk gericht op het terugdringen van het geluidsniveau naar de ‘oude’ situatie. Verbonden aan het bedrijf is een bepaalde mate van geluid. Deze zou ik ook omschrijven als een brom. Een hoge pieptoon herkennen we niet. Heb ook rondgevraagd bij collega’s of zij dit type geluid herkennen. Zonder resultaat. Mocht dit continu zijn, dan stel ik voor dat we nogmaals de actie doen om bij jullie in de tuin te gaan luisteren om te speuren naar de herkomst van het geluid. Met vriendelijke groet, Anne-Marie Bruggert
   
 • Geluidsoverlast

  Lies Schilder1 week geleden
  Helaas was onze rust van korte duur en waarschijnlijk te danken aan de winterstop. Want sinds 26 januari hebben wij weer regelmatig (ook op dit moment) last van de bekende geluidsoverlast . Het volume is minder dan het was maar nog steeds heel storend - en het geluid is er ook heel vaak! Er wordt duidelijk weer volop getest. We horen het bekende brommende geluid met ook nog een irritante hoge pieptoon. Wat ons betreft zijn de maatregelen dus helaas niet afdoende gebleken. Ik heb geprobeerd dit op de buurtwebsite te plaatsen maar zag niet dat dit was gelukt. Dus dan toch maar via de mail. Ik hoop dat u ons kunt helpen! In afwachting van uw reactie, Met vriendelijke groet, Lies Schilder en Leo Kaufman Slijpbeekweg 16.
   
 • Geluidsoverlast

  Anne-Marie Bruggert3 weken geleden
  Kort antwoord: Geluidsdempers zijn geïnstalleerd We zijn al in proefbedrijf, deze week wordt het testen weer volwaardig gestart. Anne-Marie BRUGGERT Manager Quality and Reporting, KEMA Laboratories DNV GL - Energy
   
 • Geluidsoverlast

  Maarten3 weken geleden
  Hi, Is de winterstop al voorbij? en zijn de geluidsdempers geïnstalleerd? Ik hoor de afgelopen 2 weken s'avonds bijna niets meer :-)
   
 • Geluidsoverlast

  Joop van Osch1 maand geleden
  Naar aanleiding van een vraag van een buurtbewoner, is het volgende antwoord binnengekomen: Op dit moment zitten we in de winterstop die allerlei onderhoudswerk met zich meebrengt. Een van de zaken die is aangepakt is het plaatsen van de geluidsdempers. Dit is de definitieve oplossing. Goed om te horen dat het geluid is afgenomen. Sluit aan bij onze eigen constateringen bij het rondwandelen in de buurt. De investering van 70 miljoen is qua bouwactiviteite n nu volledig afgerond. Deze hebben de afgelopen 2/3 jaar plaatsgevonden. Het is primair het toevoegen van voltage niveau zodat we kunnen blijven aansluiten bij de ontwikkelingen in de markt. Dit is het afgelopen jaar al gestart. De twee extra generatoren zullen geen aanvullend geluid opleveren. De geluidstoename van het afgelopen jaar zat in het aanpassen van de bestaande ruimtes. We zullen door blijven gaan met dag en nacht testen. Ook dit zal niet veranderen. Ik verwacht dus geen aanvullend geluid als gevolg van de uitbreiding zelf. Met vriendelijke groet, Anne-Marie BRUGGERT Manager Quality and Reporting, KEMA Laboratories DNV GL - Energy
   
 • Geluidsoverlast

  A. Bruggert - KEMA2 maanden geleden
  Tijdens de winterstop –dus eerste helft januari- zullen de geluidsdempers worden geïnstalleerd.
   
 • Geluidsoverlast

  Maarten2 maanden geleden
  Het geluid is wel iets minder geworden maar ik hoor (Klingelbeeksew eg 118) bijna elke nacht nog een laag frequent gebrom. dit geluid is heel vervelend om te horen, het doet bijna pijn aan mijn oren. Ik hoop dat die dempers gaan helpen want dit is niet fijn zo.
   
 • Geluidsoverlast

  Joop2 maanden geleden
  's Avonds, wanneer de daggeluiden weggestorven zijn, blijkt het het geluid van de kortsluitlabs toch nog goed hoorbaar tot in de Hoogstedelaan. Wellicht is het nodig de geluiddempers, waarover eerder al is gesproken, maar die een lange fabricagetijd vergen, toch nog te laten installeren. Inmiddels is toegezegd dat deze dempers er alsnog komen.
   
 • Geluidsoverlast

  Joop3 maanden geleden
  Er zijn tot nu toe geen reacties uit de wijk gekomen hoe het geluid van de ventilatoren na de demping wordt ervaren. Zelf heb ik de indruk dat het wel is afgenomen, ook van karakter is veranderd. Nog even blijven volgen; het lijkt hoopvol.
   
 • Geluidsoverlast

  Anne-Marie Bruggert3 maanden geleden
  Afgelopen weekend zijn de geluidschermen geïnstalleerd op het dak rond de ventilatoren. We hebben de indruk dat het tot een vermindering van het geluid leidt. Vandaag heb ik een wandeling in de wijk gemaakt, rond 2 uur. Er was volop geluid van allerlei activiteiten in de omgeving. Wel had ik de indruk dat het zoemende geluid dat jullie heeft gestoord is verminderd. Ook op een ander punt hebben we aan geluidsverminde ring kunnen werken. Op één van de uitlaten van de nieuwe klantenhal (bij de entree van het terrein, aan de noordzijde) is een geluidsdemper geplaatst. Dit heeft geleid tot een fors afgenomen geluidsniveau op deze locatie. We horen graag wat jullie ervaringen zijn de komende dagen.
   
 • Geluidsoverlast

  KEMA laboratories3 maanden geleden
  De levering van de schermen (en daarmee plaatsing) heeft nog niet plaatsgevonden. Laatste info is dat ze in het weekend van 28 oktober geplaatst worden.
   
 • Zoemende ventilator

  JoopH734 maanden geleden
  Het ging weer fout, nadat de plaats van de ex-militairen was ingenomen door de Jacobiberg, die muzikanten de gelegenheid gaf daar te oefenen. Buiten de geluidsoverlast van de muziek, zoals sommigen van de Klingelpoort dit ervoeren, werd ook de verouderde ventilator op het dak steeds aangelaten. Na velerlei verzoeken heeft men na enkele weken besloten de ventilator via het dak uit te zetten, want technici konden het knopje daarvan binnenin het gebouw al die tijd niet vinden?!
   
 • Geluidsoverlast

  Michiel Scholvinck4 maanden geleden
  Fijn dat dit wordt opgepakt! Wij wonen sinds kort naast de tandarts (nieuw wit huis aan de Klingelbeeksewe g) en ervaren meer en meer deze overlast. Terwijl we dachten in een rustige buurt te gaan wonen....
   
 • Geluidsoverlast

  DNV-GL4 maanden geleden
  We hebben ondertussen wat meer zicht gekregen op levertijden van de geluidsdempers. Daar gaat zoveel tijd overheen dat we hebben besloten om een experiment aan te gaan met geluidswerende schermen die worden geplaatst op het dak. Dit zal het komend weekend plaatsvinden. Wil benadrukken dat we geen garantie hebben voor de omvang van het effect. Desalniettemin toch besloten deze kosten nu te maken. Wellicht treffen we elkaar zaterdag bij de opening van het buurthuis. Als sponsor van het nieuwe onderkomen zijn we daar als gast uitgenodigd, waarbij ik het bedrijf zal vertegenwoordig en. Groet, Anne-Marie Bruggert
   
 • Geluidsoverlast

  Websitebeheerder4 maanden geleden
  Beste wijkbewoners, Hierbij een tweede update. Geluid De berichten uit de wijk hebben voor ons duidelijk gemaakt dat er meerdere bronnen zijn voor het geluid. Rondom het Rijkswaterstaat terrein gaat het om de combinatie van de luchtafvoer van de (nieuwe) klantenhal en het geluid van het ventilatiesyste em van het machinegebouw met de generatoren. In de wijk en rond de flat Clingelstede is de bron het ventilatiesyste em van het machinegebouw. Ondertussen zijn geluidsdempers voor beide systemen in bestelling. De dempers voor de klantenhal hebben een levertijd van een paar weken. Voor het machinegebouw zal het langer duren voordat de dempers beschikbaar zijn. Over het gebruik kan ik het volgende aangeven. De ventilatoren staan alleen aan als de generatoren en bijbehorende machines in werking zijn. Voor het gebruik van de afzuiging in de klantenhal zetten we ons in om het gebruik te beperken tot situaties van noodzaak. Dit in overleg met de klanten die de hal huren. Elektrum Het wijkbestuur hebben we laten weten dat DNV GL het Elektrum heeft gekocht. Deze aankoop hangt samen met (het behoud van) ontwikkelmogeli jkheden voor het laboratorium. We onderzoeken nu verschillende scenario’s voor het toekomstig gebruik van het terrein. Bezoek aan KEMA Laboratories Heb begrepen dat er ondertussen zes personen zich hebben aangemeld. Zou ik mogen voorstellen dit op 23 oktober te doen. Waarbij we kunnen afspreken om 5 uur of, indien dit beter past om 7 uur. Met vriendelijke groet, Anne-Marie Bruggert Manager Quality and Reporting, KEMA Laboratories DNV GL - Energy
   
 • Geluidsoverlast

  H0735 maanden geleden
  Mooi dat er zo serieus naar wordt gekeken. Hopelijk duurt "Dit zal even tijd vergen..... geen maanden, want slapen met oordopjes in is ook niet alles......
   
 • Geluidsoverlast

  DNV-GL5 maanden geleden
  Beste wijkbewoners, Vorige week heb ik aangegeven dat we een aantal zaken zouden ondernemen. We hebben het sterke vermoeden dat de mate waarin het geluid hoorbaar is in de wijk samenhangt met de luchtaanvoerkan alen van de ruimtes waarin de generatoren zich bevinden. Met de leverancier van dit ventilatiesyste em zijn wij nu in gesprek over geluiddempende maatregelen. Dit zal even tijd vergen, wel hebben we de verwachting dat deze maatregelen zullen leiden tot een vermindering van de hoorbaarheid van ons laboratorium. De geluidsmetingen zijn afgelopen week gedaan door een extern bureau. Dit heeft zeer vroeg in de ochtend plaatsgevonden, opdat het overige omgevingsgeluid minimaal was. Naast de metingen op het terrein en op het dak, zijn er ook metingen gedaan op het grasveld aan de Klingelbeeksewe g en naast de flat Clingelstede. Met deze gegevens zullen we t.z.t. ook objectief kunnen vaststellen wat het effect is van de getroffen geluiddempende maatregelen. Blijft dat we binnenkort jullie graag verwelkomen om meer te verduidelijken over de test activiteiten die hier 24 uur per dag plaatsvinden. We wachten jullie voorstel voor een datum af. Met vriendelijke groet, Anne-Marie Bruggert, Manager Quality and Reporting, KEMA Laboratories DNV GL - Energy
   
 • Geluidsoverlast

  Websitebeheerder5 maanden geleden
  Het contact gisteren was verhelderend, we weten nu beter wat de bron is van de door jullie ervaren geluidsoverlast . Dat is een belangrijke stap voorwaarts. Ik wil jullie graag op de hoogte houden van de vervolgstappen die we nu gaan zetten. Vanochtend heb ik intern met een aantal betrokkenen doorgesproken over de bron van de geluidsoverlast . Heb hen verzocht om twee acties: 1 - Uitwerken van voorstellen om de geluidsoverlast te verminderen 2 - Uitvoeren van metingen zowel op ons terrein als op het punt waar wij gisteren hebben gesproken om de impact van de te nemen maatregelen te kunnen volgen Volgende week krijg ik hierover terugkoppeling. Ik zal je van de voortgang op de hoogte houden. Anne-Marie Bruggert - DNV-GL
   
 • Bloemenweide aan Het Maisveld

  Joop van Osch8 maanden geleden
  Het is nu juni en het ziet er prachtig gekleurd uit. http://www.hoogstede.nl/images/uit_de_wijk/2017-06_zaaigoed-naast-moestuin.jpg Maar.... meer nog dan "vakantiezaden" lijkt het mij, dat zaden van inheemse insectenvriende lijke planten de voorkeur genieten.
   
 • Zoemende ventilator

  Aanwonenden1 jaar geleden
  Als dat maar goed gaat! En het is goed gegaan. Sinds de ex-militairen er niet meer zijn, wordt ook de keukenventilato r niet meer aan gelaten. Zo is het goed.
   
 • Zoemende ventilator

  F. van Luyk - BAM1 jaar geleden
  Na de controle van vandaag is er contact geweest met de mensen die het restaurant / keuken gebruiken en daar is mee afgesproken dat zij de ventilatie uit zullen zetten als die niet nodig is. Zij beschikken in de keuken over een bedieningsschak elaar om de ventilatie aan of uit zetten. Zoals het er naar uit ziet zal de ventilatie dagelijks in gebruik zijn van 16.00 tot 19.00 uur
   
 • Zoemende ventilator

  Joop/Gerard/Toos1 jaar geleden
  Er gaat nu eindelijk iets gebeuren! Dinsdag 24 mei heeft ondergetekende, samen met Gerard en Toos Kemers, contact gehad met een monteur van BAM Bouw en Techniek - Regio Oost. Ter plekke is de situatie in opgenomen. Wat bleek: de boosdoeners waren 2 afzuiginstallat ies op het dak van het gebouw, t.b.v. het onderin het gebouw aanwezige restaurant met keuken. Deze installaties (die eigenlijk niet meer gebruikt mogen worden) zijn hopeloos verouderd en de keuken met restaurant wordt nog maar heel sporadisch gebruikt door veteranen. Toch draaiden deze afzuigventilato ren 24 uur per dag de hele week. Niet te geloven!! Omdat vervanging van deze verouderde installatie om financiële redenen niet haalbaar zal blijken, is nu gekozen voor een oplossing met een tijdschakelaar. Na gebruik van deze schakelaar (te vergelijken met een eierwekker) zal de afzuiging voor b.v. 2 uren zijn aangeschakeld. Er zal mij bericht worden wanneer de schakelaars geplaatst zullen zijn. Joop van Osch
   
 • Zoemende ventilator

  Gerard en Toos Kemers1 jaar geleden
  Wij zijn blij dat dat je weer actie hebt ondernomen, want de afgelopen nacht was het weer bar met het zoemgeluid. We hebben er slecht van geslapen. Ramen dicht helpt niet hebben we ondervonden. Op één of andere manier komt het geluid ook als trilling binnen. Eigenlijk is ons geduld op. Het heeft nu lang genoeg geduurd en van ‘s nachts afschakelen merken we niets. Wij zijn bang dat de financiën een rol spelen bij een oplossing, want een technische oplossing is er zeker. Hopelijk gaat er nu eindelijk iets gebeuren
   
 • "Bouwlampen" vlagvertoon en ventilatorlawaai

  H732 jaar geleden
  Enige tijd geleden is de verlichting ongeveer dubbel zo sterk gemaakt. De schuldige is Hendriks bouw uit Oss. Over het waarom, tast ik in het duister. Bij bezwaar maken via de woonzorgmanager van De Klingelpoort, (die hiervan niet op de hoogte bleek) is beloofd een en ander aan te passen. Dit is nu gedaan bij de lamp naast de tuinen van de Hoogstedelaan. De andere lampen zullen ook aangepast worden, weet ik van een medewerker van elektrotechnisc h installatie- en beveiligingsbed rijf J. Meijer b.v. uit Arnhem. Ook zij vonden de bestaande situatie niet passend.
   
 • Uw idee over Landgoed Klingelbeek

  Abe & Hermine Wijnia2 jaar geleden
  Wij denken dat deze lokatie uitermate geschikt is voor: » Bewoning door 60+. » Natuurlijk vrije bewoning, maar ook bewoners die zorg behoeven. » Een stuk bijbouwen, passend in het landschap en oorspronkelijke gebouw geen probleem. » Dus ook een centrale keuken, die naar behoefte zorg kan bieden, » Een park toegankelijk voor de hele buurt. » Een stukje haven met toegang voor een ieder met kano, bootje met verhuur. » Een inham in de Rijn om veilig te zwemmen.
   
 • Participatie in gemeentelijk groenonderhoud

  Grete Houwen H573 jaar geleden
  Ik zie geen ruimte om actief in een groenonderhoud groepje te stappen maar mede namens de schapen en de schapenhoedster s wil ik ervoor pleiten dat de schapen een groter veld krijgen. Het huidige veldje is te klein met als gevolg dat zij te weinig vers gras kunnen grazen. Afzetten om het aan te laten groeien is ook geen optie want dan is de ruimte waarin zij kunnen bewegen over een te lange periode nog kleiner.
   
 • Participatie in gemeentelijk groenonderhoud

  Antoinette Kuhlmann3 jaar geleden
  Wat een leuk idee : een pluktuin! (Ik woon helaas in Heijenoord:) Zocht eigenlijk naar een mogelijkheid om de wijk te laten weten over het plan om een labyrint & bloemen in Heijenoord (zie wijkkrant Arnhem-West)
   
 • Onoverzichtelijk en gevaarlijk

  José Bolder5 jaar geleden
  Helaas moet ik me aansluiten bij de ingezonden klacht over de situatie bij het punt van aansluiting Hoogstedelaan - nieuwe weg. Ik onderstreep het gevaar die de fietsers lopen op het punt, waar je als fietser de Hoogstedelaan in moet slaan. Vooral wanneer het donker is, vraag ik me af of ik wel op tijd gezien wordt. Het is een onveilige situatie. Wie bedenkt dit? José Bolder H73
   
 • Ons groen wordt gekapt!

  Remy ten Hoed5 jaar geleden
  Ook ik deel het droevige gevoel van eenieder over wat er momenteel in onze wijk gebeurt. Ik ben vanavond zelf gewapend met een zaklamp en een paraplu even poolshoogte gaan nemen en het is inderdaad geen vrolijk gezicht. Ook al snap ik het proces dat heeft geleid tot deze werkzaamheden, het doet erg zeer als je dit gedeelte van de wijk dat we allemaal zo goed kennen in zo'n korte tijd zo ingrijpend ziet veranderen. Het is mij in ieder geval overduidelijk dat het zeker niet gelegen heeft aan de inzet van een aantal buurtgenoten, natuurlijk met name de Groengroep. Zij hebben door hun vasthoudendheid zeker nog een flink aantal kostbare groenelementen voor onze wijk weten te behouden, waarvoor we hen veel dank verschuldigd zijn. Ook wij, het bestuur van de buurtvereniging , proberen zoveel mogelijk contact te onderhouden met de verantwoordelij ken van de Gemeente om te zorgen dat er echt geen dingen gebeuren die niet nadrukkelijk afgesproken zijn. Ook vandaag heb ik contact gehad met de projectleider. Waakzaamheid blijft geboden.
   
 • Ons groen wordt gekapt!

  Rob en Clara5 jaar geleden
  Wij delen het verdrietige gevoel. Al het 'leven' dat zoveel jaar heeft mogen groeien in twee dagen vernietigd. Een machteloosgevoe l dat deze vernietiging niet tegen te houden was. De kapvergunningen waren nog niet afgegeven en er was nog geen reactie op het bezwaar en toch...... Nu maar afwachten wanneer er gebouwd gaat worden of...dat er door de economische crisis jaren een braakstuk omgewoeld land voor ons huis ligt.