Sint Eusebiushuis » De Fraters

In 1920 namen de fraters van Utrecht (officiële naam Fraters van onze Lieve Vrouw van het H. Hart; Onderwijscongregatie) die al drie jaar in Arnhem woonden, het landgoed en park over en zij verblijven er tot de huidige dag. De fraters besteedden veel tijd en geld om het huis, het voormalige koetshuis en het park in orde te brengen. Zij noemden hun klooster Huize St. Eusebius naar de patroonheilige van Arnhem's Grote Kerk.

In 1941 bezetten de Duitsers het huis en in 1942 werden de fraters door de S.S. verjaagd. De fraters evacueerden naar Oosterbeek en maakten de verschrik-kelijke dagen rond de slag om Arnhem in September 1944 mee. Een frater kwam door geweervuur om. Na de bevrijding moesten de fraters hun door granaten toegetakelde eigendommen van de fundamenten af herstellen. De Nederlandse Heidemaatschappij hielp na de oorlog met de herbeplanting van het park. Men legde een heestertuin, een moestuin en een bloesemtuin aan.
Als gevolg van de vordering van de Duitsers in de 2e WO. en het gebruik door de Fraters van de Onze Lieve Vrouwe van het Heilig Hart is de tuin in de tweede helft van de twintigste eeuw ingrijpend gewijzigd. Een deel van de landschappelijke aanleg uit de negentiende eeuw is zodoende verdwenen.

De Klingelbeekbuurt is nog steeds een oord van rust, waar bejaarden uit de buurt graag een wandeling in de fraaie tuin maken. Zij zullen ongetwijfeld wel eens stil staan bij het Mariabeeld (afkomstig van een Lourdesgrot) in het lover of bij het fraaie kruisbeeld, waarachter het Elektrumterrein zichtbaar is. Velen volgen 's zondags de H. Mis in de mooie kapel (vroeger kamer-en-suite) die verfraaid is met een nieuw altaar en een crucifix. Na de Mis drinkt men gezellig een kopje koffie in de eetzaal van de fraters. Dat is welkom, vooral daar er sinds dertig jaar geen ouderwets café meer in de buurt van de Klingelbeek is.

Bron: Rondom Den Brink, door Hans Kooger. Een uitgave van N.V. KEMA, Arnhem


Bewoners:


ca 1920~1930. In 1920 namen de fraters van Utrecht (officiële naam Praters van onze Lieve Vrouw van het H. Hart; Onderwijscongregatie) die al drie jaar in Arnhem woonden, het landgoed en park over en zij verblijven er tot de huidige dag. De fraters besteedden veel tijd en geld om het huis, het voormalige koetshuis en het park in orde te brengen. Zij noemden hun klooster Huize St. Eusebius naar de patroonheilige van Arnhem's Grote Kerk.


1920~1930 - Rechts een turkse tent als theepaviljoen.


1925 - Achterzijde. Het gedeelte rechts van het huis is in 1920 omgebouwd tot kapel.


1900 - Entree. Links een opgezette das.


De opening met de gordijnen is dicht gemaakt; de ruimte daarachter is bij de kapel getrokken.


1044 - De oude toegangsweg naar de Utrechtseweg is nog deels als rudiment herkenbaar; de meeste laanbomen zijn al gekapt.


1949 - Sint Eusebiushuis en omgeving. Op deze opname is te zien dat de tuinmuur ook nog de afscheiding met de buren (rechts met het Oolgaardthuis) bepaalde. Links van het hoofdgebouw is het Lourdesgrotje. Het paadje naar de Rijn, links van de tuin, werd op landkaarten ook wel Fabrieksweg genoemd. Meer naar boven links, zijn al de eerste huizen aan de Hoogstedelaan te zien.


1950 - Zicht naar het zuiden richting Elst (toren). Op de achtergrond stroomt de Rijn, die via een bruggetje over het beekje te bereiken was..

Hoog water
1950 - Blik op de Rijn, richting Arnhem, bij hoogwater.

Hoog water
1950 - Achterzijde van het huis bij hoge waterstand van de Rijn. Rechts is het C.S. Oolgaardthuis.

De Tuinfrater
1950 - Frater in de tuin.


1952 - De Mariagrot in de tuin van de fraters van Huis Sint Eusebius. Met toestemming van de fraters werd er driftig geschaatst door de Klingelbekers.

Mariagrot en vijver
1952 - Jan en Joop van Dekken op de eerste vijver in de tuin van de fraters, waarop driftig geschaatst werd (met toestemming van de fraters). Op de achtergrond de zgn. “Maria Grot” waarin een bankje stond en af en toe gerust werd.

Klingelbekers
1952~1954 - Vele Klingelbekers wisten de vijver te vinden als er voldoende ijs lag. In het midden Elisabeth (Beth) van Dekken met naast haar Wessel Ploeg, die een arm om haar heen slaat. Verder aanwezig:  kinderen van de families Bus, Derksen, van Beek, van Dekken en Bongers. Op de achtergrond woningen aan de Klingelbeekseweg, nabij het laantje tegenover de ingang van Huis Sint Eusebius..


2005 - Voorzijde met links het woonhuis.


2005 - Dit is het holle weggetje (vroeger Het Steegje genaamd) dat vanaf de Klingelbeekseweg naar de Nerderrijn gaat. Links de afrastering van het terrein van het Sint Eusebiushuis van de fraters. Oorspronkelijk heette dit de Fabrieksweg.


2010 - Sint Eusebiushuis. Bij middelste foto: linksonder de Nederrijn, linksboven de haven. [Een tuinhistorische verkenning - Debie & Verkuijl BNT, bureau voor tuin en parkrestauratie]


2010 - Hekpost bij de ingang van het Sint Eusebiushuis.


2012~2013 - De fraters zijn inmddels vertrokken naar De Bilt. Hier moet een zorghotel komen. De bouw van een groot zorgcomplex voor ouderen op het landgoed Klingelbeek in Arnhem is in maart 2014 echter afgeblazen. De financiering is afgeketst.


2013 - Links de inmiddels bijna afgrbroken oranjerie, waar de fraters aten en de avonden doorbrachten.

In 2015 werd landgoed Klingelbeek gekocht door gebiedsontwikkelaar Schipper Bosch. Zie Landgoed Klingelbeek.