Met veel belangstelling bekeken de bewoners van Hoogstede en Klingelbeek afgelopen maand het concept bestemmingsplan voor het gebied in hun wijk waar 120 woningen gebouwd gaan worden. Het zag er allemaal ongeveer uit zoals was afgesproken.

Eén detail echter leidde tot grote onrust...

 


Sinds begin januari ligt het concept bestemmingsplan, voor het gebied waar 120 woningen gebouwd gaan worden tussen de Klingelbeekseweg en de Hoogstedelaan, ter inzage. Gezien het feit dat er al vele jaren door bewoners is gewerkt aan een plan dat aansloot bij de schaal en stijl van de huidige buurt, werd het met veel belangstelling bekeken.
In eerste instantie zag het er allemaal ongeveer uit zoals was afgesproken. Een detail dat echter leidde tot grote onrust betrof de bouwhoogte. Gewone huizen hebben een maximale hoogte van 9 a 10 meter: twee woonlagen en een zolder. Alle nieuw te bouwen huizen mogen twaalf meter hoog worden, er mag zomaar een extra etage op. Maar het meest tot de verbeelding sprak het WoonZorg-Complex, dat volgens afspraak een veertigtal seniorenwoningen zou omvatten onder de hoede van Huis & Haard.

Er was een mooi, landelijk idee uitgewerkt met twee carré-vormen in twee a drie woonlagen, passend binnen de rest van het plan. Volgens het ontwerp bestemmingsplan hoefden ze echter geen carrévorm meer te hebben, en als bouwhoogte stond wel 38 meter aangegeven, zeg maar net zo hoog als de Hulkesteinflat! Hierdoor sloeg de vlam even goed in de pan.

Zo'n twintig jaar geleden werd door wethouder Hartog Heijs het plan gelanceerd om in deze hoek van Arnhem twee torenflats neer te zetten, om daarmee de skyline van Arnhem ten opzichte van Renkum een flinke 'boost' te geven: hier ga je wel even een STAD binnen! Het plan is weggehoond als totaal niet passend bij de dorpse sfeer die wij waarderen, en de buurt was klaar voor weer zo'n gevecht.

Volgens de gemeente is er sprake van een misverstand: op dit stukje van de tekening wordt de bouwhoogte niet vanaf het maaiveld aangegeven, maar vanaf NAP, zeg maar 22 meter lager. Dan houd je nog zestien meter over, geen torenflat, maar toch ruimte voor
vijf etages. We zullen zien.

Er zullen heel wat zienswijzen worden ingediend door de buurt, om dit soort 'details' in de juiste verhoudingen te zetten. Bovendien zal worden benadrukt dat niet alleen het 'wat' van belang is (welke en hoeveel woningen) maar ook het 'hoe en wanneer'. Zoals het belang van beginnen met een nieuwe verbindingsweg tussen Klingelbeekseweg en rotonde om het bouwverkeer overheen te laten rijden, om te voorkomen dat alle bouwverkeer door de Hoogstedelaan en Klingelbeekseweg dendert.
Dat soort dingen.

Er is nog veel te doen, maar daar zijn we onderhand aan gewend.

Wordt vervolgd. HM