Skyline stad

Verslag van de bewonersbijeenkomst Hoogstede-Klingelbeek over de energievoorziening.
Op 3 februari 2020 vond een bewonersbijeenkomst in Hoogstede-Klingelbeek plaats over de energievoorziening in uw wijk.

De gemeente Arnhem werkt samen met inwoners, ondernemers en corporaties aan een plan hoe we in iedere wijk zonder aardgas onze huizen gaan verwarmen. Binnen de Wijkgerichte Energietransitie is Arnhem West aangewezen als kansrijke wijk, die mogelijk al voor 2030 aardgasvrij kan worden. Hiervoor moeten nieuwe lokale duurzame warmtebronnen worden aangeboord. Op de Hes zal door projectontwikkelaar Amvest een nieuw warmtenet worden gerealiseerd. Deze warmtevoorziening biedt de
mogelijkheid tot uitbreiding naar de bestaande woningen in Arnhem West en Hoogstede-Klingelbeek. Op de bewonersavond stonden deze toekomstige ontwikkelingen centraal. De gemeente Arnhem wilde deze avond vooral graag horen hoe u hier als bewoner over denkt en welke vragen u heeft.

Na een woord van welkom trapte wethouder duurzaamheid Cathelijne Bouwkamp de avond af met een toelichting op de Arnhemse AANpak: de Arnhemse werkwijze ten aanzien van het energievraagstuk. Kernwoorden zijn duurzaam, samen en eerlijk:
de gemeente en bewoners gaan gezamenlijk op zoek naar de beste lokale oplossing. Ontwikkelmanager Kirsten van Rijen legde vervolgens uit wat dit voor Arnhem West en vooral voor Hoogstede-Klingelbeek betekent. De technische toepassing die op dit
moment kansrijk lijkt, een lokaal warmtenet, werd nader toegelicht door Martin Marquering van Inenergie. De komende tijd zal hij de technische opgave en kansen verder in kaart brengen.

De presentatieslides van Kirsten en Martin vindt u hier

Tijdens deze avond hebben we met jullie gesproken over wat de energietransitie gaat betekenen, wat het oproept, waar een mogelijke warmteoplossing in de toekomst aan moet voldoen en vooral welke vragen een rol spelen. Een aantal vragen hebben
we kunnen beantwoorden. Veel vragen hebben we tijdens de avond kunnen beantwoorden. Zo is er bijvoorbeeld al veel praktische informatie te vinden op de websites van Arnhem AAN of het Energieloket.
Maar aan de antwoorden op veel van de vragen die op tafel kwamen, zullen wij de komende tijd nog moeten werken. Juist daarom was het voor de gemeente en betrokken partijen zo waardevol om uw perspectief goed te begrijpen, zodat vervolgstappen daar goed op kunnen worden aangepast. Hartelijk dank voor uw waardevolle bijdrage. In de bijlage treft u een verslag van de avond en nog enkele antwoorden.

De komende tijd gaan wij aan de slag met het vormgeven van de vervolgstappen. Wij blijven u betrekken bij de ontwikkelingen in Hoogstede-Klingelbeek. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan gerust contact op met Marc van der Burght, via .
Blijf ook op de hoogte via GroenWest, ArnhemAAN en de werkgroep Klingelklimaat.

»» Download hier het gehele verslag