gemeente arnhem brieflogoHet college van burgemeester en wethouders van Arnhem wil een verkeersbesluit nemen om:

  • door het plaatsen van borden de parallelweg Utrechtseweg t.h.v. de huisnummers 235 t/m 265 aan te wijzen tot eenrichtingsweg. Bestuurders komende uit westelijke richting mogen de parallelweg Utrechtseweg wel in rijden; bestuurders komend uit oostelijke richting niet.
  • Onder de borden onderborden te plaatsen waaruit blijkt dat fietsers van het eenrichtingsverkeer zijn uitgezonderd.

Reden:
De parallelweg wordt in 2-richtingen gebruikt door zowel fietsers als gemotoriseerd verkeer. Dit zorgt, door het smalle profiel van de weg, voor gevaarlijke situaties voor fietsers. De maatvoering van de straat is geschikt voor eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer en voor fietsers in beide richting.

Zienswijzen:
Voordat het college een beslissing neemt, kunt u uw zienswijze kenbaar maken. Hiervoor hebt u de gelegenheid tot 12 mei 2020.
U kunt uw een brief sturen naar:
Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9200, 6800 HA Arnhem.

Het besluit is hier te vinden.