parkeerverbodBinnenkort wordt er begonnen met renovatie, verbouwing en nieuwbouw op de locatie van huize St. Eusebius aan de Klingelbeekseweg 21-23. Op het terrein worden o.a. zorgwoningen en een zorghotel gerealiseerd. Hiervoor moet het terrein worden ingericht als bouwterrein waarvan de ingang aan de Klingelbeekseweg is gelegen. De Klingelbeekseweg is hier vrij smal. Om ervoor te zorgen dat de ingang naar het bouwterrein bruikbaar is voor de vaak grote voertuigen, vindt het college van burgemeester en wethouders het noodzakelijk om tegenover deze ingang tijdelijk een parkeerverbod in te stellen. Dat parkeerverbod is alleen nodig op het moment dat er daadwerkelijk bouwmateriaal en –afval vervoerd en afgevoerd moet worden en kan worden beperkt van maandag t/m vrijdag tussen 6.30 en 17.00 uur.
De bouwwerkzaamheden zullen ongeveer tot januari 2014 duren.

In verband hiermee heeft het college van burgemeester en wethouders na overleg met de regiopolitie Gelderland-Midden besloten om:

Vanaf medio oktober 2012 tot januari 2014, of zoveel langer of korter als noodzakelijk zal blijken:

  • door het plaatsen van borden overeenkomstig model E1 van bijlage 1 van het RVV 1990 het parkeren te verbieden aan de noordzijde van de Klingelbeekseweg, tegenover huisnummer 23, over een lengte van ca. 40 m,
  • bij het bord E1 een onderbord te plaatsen met de tekst: “van ma t/m vr van 6.30 tot 17.00 uur”.

Inzien

De volledige tekst van bovengenoemd besluit kunt u vanaf heden ter inzien bij loket BWL op het stadhuis.

Zienswijze

Voor zienswijzen en verzoek om voorlopige voorziening, zie algemene toelichting openbare bekendmakingen, ZIENSWIJZE.