Zoals u wellicht weet heeft elke wethouder in Arnhem een aantal wijken in Arnhem toebedeeld gekregen waar hij/zij, naast de reguliere portefeuille, enige aandacht aan besteedt. De wijkwethouder voor Hoogstede Klingelbeek is momenteel Luuk van Geffen (SP). Het is gebruikelijk dat de wijkwethouders jaarlijks hun wijken bezoeken. Dhr. van Geffen heeft al een aantal keren informeel onze wijk bezocht, tijdens de ALV van de Buurtvereniging in april en het schuttersfeest eind augustus. Aanstaande dinsdag, 13 november, zal hij een kort officieel bezoek brengen waarbij hij met een delegatie van het bestuur van de Buurtvereniging een wandeling door de wijk zal maken en bij een aantal markante plekken zal stilstaan.

Ter afsluiting zullen we de wethouder, die wordt begeleid door de nieuwe wijkregisseur van de gemeente, Wendy Beukhof, op de wijkwijngaard Domein Klingelberg ontvangen. Daar zal hij een korte ontmoeting hebben met een aantal wijkbewoners.

Dit wethoudersbezoek is beperkt in tijd en omvang. Binnenkort zal er, in het kader van het wijkgericht werken van de Gemeente Arnhem, een zogenaamd wijkgesprek worden georganiseerd. Tijdens deze nieuwe vorm van ontmoeting van wijk en gemeente zal een ruimere delegatie vanuit de wijk in de gelegenheid worden gesteld om in gesprek te gaan met politici en ambtenaren over uiteenlopende onderwerpen. Hierover zult u nog nader worden geïnformeerd.