×

Opmerking

Gebrek aan toegang tot rechten - file '/images/nieuws/dnv-kema-vlag.jpg'

De komende tijd zullen bouwwerkzaamheden voor de uitbreiding van het kortsluitlaboratorium  ook op zaterdag plaats  vinden.
Er wordt overdag gewerkt, vanaf 7.00 uur. U kunt er vanuit gaan dat er geen of hooguit beperkte hinder voor u zal optreden.

Met vriendelijke groet, best regards,

for KEMA Nederland B.V.

Cathrien DOORNBOS
Projectcoördinator HP Lab extension, Power TIC Arnhem
DNV GL - Energy

E-mail
Mobile +31 6 1315 9616 / +31 6 5232 0163  |  Direct +31 26 356 2270