Gemeente ArnhemBegin juli zal er enige overlast zijn in de wijk, vanwege de werkzaamheden voor de nieuwe verbindingsweg De Schutterij. De firma Remmits voert de werkzaamheden in opdracht van de gemeente Arnhem uit, conform het nieuwbouwplan Hoogstede. Zodra De Schutterij af is kan zij worden gebruikt.

Verkeershinder
Op maandag 7 juli en dinsdag 8 juli wordt de nieuwe verbindingsweg De Schutterij afgemaakt. De Klingelbeekseweg is dan ter hoogte van de De Schutterij afgesloten, het doorgaand verkeer wordt met borden omgeleid. Omdat de toegang naar de Hoogstedelaan via de rotonde die dagen is afgesloten, kunt u de Hoogstedelaan het best via de Rosandelaan bereiken.

Niet parkeren langs Klingelbeekseweg (van huisno.2 tot no. 134 )
Woensdag 9 tot en met vrijdag 11 juli wordt er ook onderhoud aan de Klingelbeekseweg uitgevoerd.
We verwachten hierbij weinig verkeershinder. Wij verzoeken u vriendelijk de auto deze dagen niet langs de weg te parkeren. Woningen blijven te voet bereikbaar. Afhankelijk van de werkzaamheden zijn woningen / bedrijven vanaf de Arnhemse-, dan wel de Oosterbeekse kant bereikbaar.

Nieuwe verbindingsweg
De Schutterij is de ontsluitingsweg naar de nieuwe woonwijk en zal ook door het doorgaande auto- en fietsverkeer van en naar Oosterbeek (via de Utrechtseweg) worden gebruikt. Verkeer komend vanaf Oosterbeek kan in de nieuwe situatie de Klingelbeekseweg niet meer inrijden.

Overlast
Wij vragen uw begrip voor mogelijke overlast. Indien deze voor u tot grote problemen leidt kunt u contact opnemen met onze directievoerder Rob Reinderhoff, via T 0900-1809 of

Met vriendeiijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem.

P.S. Bedrijven aan de Klingelbeekseweg en in Oosterbeek ontvangen ook deze brief. Informatie over de werkzaamheden vindt u ook op www.arnhem.nl/weawerkzaamheden.

Eusebiusburtensingel 53 - Postbus 9200 - 6800 HA Arnhem
Telefoon 0900 - 1809 • Fax 026 - 3774330 - .