wijkactieplanOp 1 oktober heeft u wellicht vertegenwoordigers van het bestuur van de buurtvereniging met een paar andere mensen door de wijk zien lopen. Deze mensen waren vertegenwoordigers van de gemeente Arnhem. Op dat moment deden we de wijkschouw en liepen we alle actiepunten uit het Wijkactieplan na.
De nieuwbouw was geen onderwerp voor de wijkschouw. Dat blijft via het WBP gaan.

Het was goed te constateren dat een aantal punten uit het wijkactieplan (nagenoeg) gerealiseerd is, zoals herinrichting kruispunt Klingelbeekseweg.
Teleurstellend was dat alle ideeën voor een betere en veilige verkeerssituatie op de Utrechtseweg en de oversteek daarvan. voor met name fietsers, direct door de gemeente ter zijde werden geschoven.
Binnenkort vindt evaluatie van het Wijkactieplan plaats. Later meer daarover.