Lijn 52Tussen Arnhem en Wageningen zal medio zomer 2015 een HOV-lijn (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) worden gerealiseerd. Buslijn 52 wordt straks deze HOV-verbinding.
Op meerdere plekken zijn aanpassingen in het wegprofiel nodig. Ook zal het aantal bushaltes verminderen en worden de te behouden bushaltes opgewaardeerd. Voor de route ter hoogte van onze wijk betekent dit dat de bushalte Klingelbeekseweg (let op: alleen voor lijn 52) komt te vervallen en reconstructie van het kruispunt Utrechtseweg- Oranjestraat noodzakelijk is.

De gemeente Arnhem heeft voor dit kruispunt een conceptontwerp gemaakt dat ze in de laatste bestuursvergadering heeft toegelicht. De gemeente heeft ons de tijd gegeven om een reactie te geven op dit concept. Voordat het bestuur reageert, ontvangt het bestuur gaag jullie reactie op het ontwerp. Ook eigen ideeen/oplossingen zijn welkom.

Herinrichting Utrechtseweg nabij Oranjestraat

Reacties graag uiterlijk 5 november naar .