Panorama ArnhemArnhem heeft een lange en soms bewogen geschiedenis. Sporen daarvan zijn zichtbaar in de stad, soms ook onzichtbaar ondergronds. Al dit erfgoed koesteren we door goed beleid en een uitvoeringsprogramma, vastgelegd in de nota Panorama Arnhem. Het uitvoeringsprogramma is grotendeels afgerond, de uitgangspunten zijn nog steeds geldig maar omstandigheden zijn veranderd en er zijn nieuwe ontwikkelingen gaande.

Anno 2015 gaan we geen nieuw beleid formuleren maar wel de koers voor de toekomst bepalen en mogelijk verleggen. We willen dit vastleggen in een Erfgoedagenda.

In een misschien wel toekomstig monument doen we met elkaar inspiratie op voor ideeën en acties die op de agenda komen te staan. Rond verschillende thema's gaan we op zoek naar wat ieders bijdrage daaraan kan zijn. En we vragen ons af: hoe kunnen we samenwerken om het erfgoed in onze stad en in de verschillende wijken meer aandacht te geven?

Dat is in een notendop waarvoor ik u op 31 maart a.s. uitnodig. Doet u mee? Reserveert u dan vast de datum van dinsdag 31 maart a.s. vanaf 18.30 uur in uw agenda!

Binnenkort ontvangt u een uitnodiging met het programma.

Erfgoednota Panorama Arnhem (pdf 3,04 MB)