×

Opmerking

Gebrek aan toegang tot rechten - file '/images/thumbs-imageresizer/7/274f6ea6fa1f7fa7449e5f223505a537.jpg'

Geachte heer, mevrouw,

Wateroverlast KlingelbeekWateroverlast KlingelbeeksewegAfgelopen zomer heeft u te maken gehad met hevige regenval. Veel woningen hebben toen last gehad van wateroverlast met alle nadelige gevolgen.
Naar aanleiding hiervan heeft u in oktober een brief van ons ontvangen. In deze brief hebben wij voorgesteld om in overleg te gaan met de wijkorganisaties om te bespreken hoe we de bij bewoners aanwezige informatie over de wateroverlast in de openbare ruirnte in hun wijk kunnen gebruiken, met de bedoeling om het beeld van de knelpunten van de overlast compleet te krijgen. Het uiteindelijke doel is om te komen tot oplossingen om de wateroverlast in de toekomst te beperken.

Wijkschouw
In de afgelopen weken zijn we met de bewonersoverleggen in gesprek gegaan over op welke manier we de informatie over de wateroverlast van de bewoners kunnen krijgen. In uw wijk is gekozen voor een  wijkschouw.
De datum van de schouw is op vrijdag 15 mei 2015, van 14.00 uur tot 16.00 uur.

De wijkschouw heeft als doel om, aanvullende informatie op de bij ons al bekende knelpunten van u te krijgen. over de wateroverlast in de openbare ruimte. Mede op basis van uw informatie wordt een prioriteiten-/maatregelenlijst wateroverlast voor Arnhem-noord opgesteld, inclusief de kostenindicatie.
Prioritering wordt vastgesteld aan de hand van een aantal criteria zoals de ernst van de situatie en de kosten. De maatregelenlijst wordt naar verwachting in september 2015 als advies voorgelegd aan de gemeenteraad ter besluitvorming. De gemeenteraad maakt vervolgens een keuze hoe, wanneer en welke overlastlocaties aangepakt gaan worden.

De volgende vragen zijn van belang:

  1. Heeft u zelf last van wateroverlast in uw woning gehad en op welke wijze?
  2. Weet u een locatie in uw directe omgeving in de openbare ruimte waar wateroverlast is (geweest)?
  3. Heeft u ideeën hoe wateroverlast voorkomen kan worden?

Aanmelden wijkschouw
U kunt zich voor de wijkschouw aanmelden tot vrijdag 8 mei via . We streven naar maximaal 10 personen per wijk.

Eusebiusbuitensingel 53 • Postbus 9200 • 6800 HA Arnhem
Telefoon 0900 - 1809 (lokaal tarief) • Fax 026 - 3774830 •