Wijk Actie PlanEen tijdje geleden hebben we jullie via een oproep op de Facebookpagina van de buurtvereniging gevraagd samen met het bestuur en de gemeente Arnhem het Wijkactieplan (hierna WAP) op te stellen. Omdat zich, behoudens 1 buurtbewoner, geen gegadigden gemeld hebben, hebben we (zoals gemeld) als bestuur zelf een voorstel gedaan voor het WAP.
Het concept leggen we graag aan jullie voor. We willen jullie vragen jullie op- of aanmerkingen uiterlijk 27 november te mailen naar de secretaris. Daarna maken we het WAP definitief.

Activiteit Omschrijving Wie Budget
1.
Sociale cohesie
in de buurt
 • In onze wijk zijn veel nieuwe bewoners komen wonen. Met het opleveren van de woningen aan het Maïsveld komen daar nog nieuwe bewoners bij. Het is zeer wenselijk dat de sociale cohesie in de buurt blijft en dat bestaande en nieuwe bewoners zich thuis voelen.
 • Er dienen activiteiten ontplooid en ontwikkeld te worden om de cohesie te behouden en verder te ontwikkelen.
 • Bewoners
 • Bestuur buurtvereniging
 
2.
Groene karakter wijk behouden
 • De groenstructuur moet behouden blijven, ook na definitieve inrichting van het nieuwbouwgedeelte. Als bewoners kunnen we daar zelf ook aan bijdragen (b.v. minder verharding in tuinen).
 • Elektrum: pand staat te koop. De nieuwe eigenaren dienen bewust om te gaan met het historische en groene karakter van het pand en terrein.
 • Gemeente
 • Bewoners
 • Ontwikkelaar
 
3.
Veiligheid Utrechtseweg
 • Oversteekbaarheid langzaamverkeer verbeteren. De oversteekbaarheid is sinds de herinrichting van de weg deze zomer slechter geworden.
 • De oversteekplaatsen bij het kruispunt met de Oranjestraat verdienen daarbij met name aandacht. De ruimte voor fietsers is te beperkt en ook de oversteekmogelijkheden voor voetgangers zijn niet veilig genoeg
 • Gemeente
 
4.
Poepzakjes en afvalbakken
Bij de speeltuin en moestuinen worden honden uitgelaten, de poep blijft vaak achter. Naar voorbeeld Transvaalbuurt
 • Gemeente en bewoners