In Hoogstede Klingelbeek omgeving is door een externe partij gekeken naar de kwaliteit van de bomen. Deze partij heeft geadviseerd om zeven bomen te kappen vanwege een verhoogd risico op het uitbreken van takken. Voor alle zeven bomen wordt een nieuwe boom teruggeplant. Verder worden vier bomen uit het struweel langs de Schutterij verwijderd dit betreft een onderhoudsmaatregel.

Wat gaan we doen?
In de week van 25 januari worden de bomen gekapt. Het betreft de vier bomen uit het struweel en de onderstaande bomen. Zie de bijgevoegde tekening voor de locaties.

Soort Locatie Reden Herplant
Zoete kers De Schutterij Grote stamschade, verhoogd risico op takbreuk Zoete kers
Wilg Het Maisveld Houtrot in stambasis en uitbrekende takken Winterlinde
Grove den Hoogstedehof Scheefstand, overwoekerd, slechte boomvorm Wintereik
Italiaanse populier Hoogstedehof Afstervende gesteltakken, gevaarzetting door speelplaats Winterlinde
Grove den Hoogstedehof Afstervende boomkroon Wintereik
Kastanje Hoogstedehof Kastanjebloedingsziekte Wintereik
Cipres Hoogstedehof Verhoogd risico op uitbreken zware kroondelen Winterlinde


De gemeente heeft een ecologisch adviesbureau gevraagd om de bomen te beoordelen op de aanwezigheid van beschermde dieren. Er zijn geen nesten aanwezig of holten en gaten die verblijfplaatsen voor vleermuizen kunnen bevatten. Ook is er geen sprake van een vliegroute.

Het adviesbureau raadt aan om de groenstructuur te handhaven/ versterken. Het beleid van de gemeente sluit hierop aan. De zeven bomen worden vervangen door nieuwe bomen en er worden aanvullend struiken aangeplant in/bij de bestaande groenstroken om de groenstructuur te versterken. De aanplant vindt plaats in december 2016, dat is de beste maand voor het aanplanten van bomen.

Vragen
Als u dringende vragen heeft over dit bericht, dan kunt u deze voor 21 januari 2016 mailen naar Pleuni Kuipers of bellen via 0900-1809 (lokaal tarief)

Eusebiusbuitensingel 53 · Postbus 9029 · 6800 EL Arnhem
Telefoon 0900 - 1809 (lokaal tarief) · Fax 026 - 3774830 ·