Wjkprijs 2016De Arnhemse wijkprijs is een geldprijs bedoeld om vrijwillige bewonersactiviteiten te belonen en te ondersteunen. Want deze activiteiten dragen eraan bij dat het prettig wonen en leven is in Arnhem.

Wat voor activiteiten komen in aanmerking?

Een idee of initiatief moet van en voor wijkbewoners zijn. U mag hulp vragen aan een professional, maar moet de activiteiten zelf organiseren. Belangrijk is dat uw initiatief iets betekent voor wijkbewoners en een langdurig effect heeft. Dus geen eenmalige straat-BBQ. Daarnaast moet het initiatief bij voorkeur nieuw zijn.

Aanmelden

U kunt zich vanaf 15 mei t/m 25 juli online aanmelden. (Vanaf 15 mei komt er een aanmeldlink vrij)

Selectieprocedure

Een deskundige jury bekijkt of de inzendingen aan de voorwaarden voldoen. Mocht er nog aanvullende informatie nodig zijn, dan neemt de jury contact met u op. De activiteiten die meedingen naar een wijkprijs, worden uitgenodigd om zich op een markt te presenteren op donderdagavond 20 oktober 2016. Dezelfde avond kiezen de aanwezige bewoners de prijswinnaars uit en worden de prijzen uitgereikt.
De vijf beste ideeën worden beloond met een wijkprijs, die kan oplopen tot maximaal 3000 euro.

Voorwaarden  wijkprijs

  1. Het moet een initiatief van burgers in Arnhem zijn. Het initiatief mag ondersteund worden door professionals, maar daarbij moet de rol van de professional versus bewoners duidelijk beschreven worden.
  2. Burgers moeten zelf aan het initiatief bijdragen/meewerken.
  3. Het initiatief moet gaan over het betrekken van bewoners bij de eigen leefomgeving, zowel op sociaal als op fysiek vlak.
  4. Het initiatief moet een duurzaam publiek effect hebben.
  5. Het initiatief moet een wijkkarakter hebben. Stedelijke initiatieven zoals Ome Joop's tour vallen hier buiten.
  6. Het initiatief moet bij voorkeur nieuw zijn. Voor reeds bestaande initiatieven geldt dat ze voor de wijk aantoonbaar nieuwe elementen moeten bevatten.