Hoogstedelaan1Beste buurtgenoten, wij willen ons graag even voorstellen.

Wij zijn sinds kort komen wonen op de Hoogstedelaan nr. 1. Oorspronkelijk komen wij uit Arnhem en hebben de afgelopen 5 jaar in Ellecom gewoond. Dit is een klein dorpje tussen Rheden en Dieren. Ondanks dat we er met veel plezier hebben gewoond, vonden we het tijd om weer naar onze geboorteplaats terug te keren. Dit heeft wat voeten in aarde gehad, want we zijn namelijk een groot gezin.

Hieronder wil ik jullie graag aangeven wat wij doen en hoe wij in de maatschappij staan.

Gezinshuis Uniek biedt verblijf aan uit huis geplaatste kinderen met een indicatie voor een verblijf in een gezinshuis.:

  • kinderen die baat kunnen hebben bij en profiteren van het profiel van Gezinshuis Uniek, haar gezinssysteem en de nabijheid van gezinshuisouders
  • die zich kunnen of zullen voegen in het gezinssysteem op een wijze die voor het kind bevorderend is
  • kinderen die qua gedragsproblematiek en/of de thuissituatie niet geplaatst kunnen worden in een pleeggezin, voor wie een leefgroep te onveilig en instabiel is

Amon en Celeste zijn ruim 14 jaar samen, waarvan 12 jaar getrouwd. Zij hebben een zoon (Jordi) van 14 jaar die naar de middelbare school gaat. In hun zoektocht naar een goede invulling in hun leven, hebben ze verschillende werkzaamheden verricht in loondienst en als vrijwilliger. Amon heeft ervaring in de horeca, het bedrijfsleven en de Zorg & Welzijn (o.a. in de psychiatrie en verslavingszorg). Celeste heeft ervaring in het bedrijfsleven en ook in de Zorg & Welzijn (o.a. in de ouderenzorg en de psychiatrie).
Beide werkten samen bij Woonzorgnet in Arnhem, een zorginstelling voor begeleid wonen. Door bij deze instelling te werken, mochten zij ervaren hoe het is om samen te werken en hebben zij de ambitie gekregen om samen iets voor de maatschappij te betekenen. In welke vorm ze dat moesten gaan gieten, wisten ze toen nog niet.

In de tussentijd waren hun broer en zus aan het werk in een gezinshuis. Aangezien er een sterke band is tussen de broers en zussen, kwamen Amon en Celeste zeer regelmatig langs. Ze leerden niet alleen de kinderen kennen, maar haalden veel plezier uit het meehelpen. Door ondersteunende taken te verrichten in het gezinshuis kwamen ze tot de conclusie zorg te willen bieden voor de kern in de maatschappij: de kinderen.
Amon en Celeste vinden dat wanneer kinderen in een familiaire omgeving opgroeien, veel liefde en aandacht krijgen en de juiste structuur, zij een wezenlijke bijdrage leveren aan het welzijn van uit huis geplaatste kinderen. Samen werken aan een toekomst voor deze kinderen. Zij zijn samen met een team van “Lindenhout”, dat uitstekende zorg biedt aan de geplaatste kinderen. Ze zijn beide dol op lekker eten, welke Amon iedere dag voorbereidt en zijn creatief in het maken van gezelligheid. Houden van wandelen en vinden het ook prima om ontspannen op de bank te liggen. Zij halen, door in Gezinshuis Uniek te wonen en werken, een voldoening uit hun leven.

Wanneer er vragen zijn omtrent het concept gezinshuis, staan wij uiteraard open voor een gesprek. We vinden het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten en ons in te zetten voor een sociale en gemoedelijke woonomgeving.

Hieronder vind u onze gegevens.

Gezinshuis Uniek
Hoogstedelaan 1
6812 DL Arnhem

+31 26 2135722