Plan supermarkt UtrechtsewegSinds 2009 wordt gewerkt aan plannen voor de realisatie van een supermarkt aan de Utrechtseweg 280-284 op de locatie van de voormalige garage Hegeman. De afgelopen jaren is in overleg met de buurt (o.a. een klankbordgroep) gewerkt aan dit plan en is een stedenbouwkundig plan en een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 1 november 2016 ingestemd met de ter inzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan 'Utrechtseweg 280-284'.

Gemeente, ontwikkelaar en Hoogvliet Supermarkten willen u hier graag over informeren en vragen beantwoorden. Daarom organiseren we een gezamenlijke inloopavond op dinsdag 29 november, van 19:00-21:00 in het huiskamercafé in het 't Huukske, Mauritsstraat 22 in Arnhem. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Korte plantoelichting
Hét nieuwe plan gaat uit van:

  • een bovengrondse supermarkt met een ondergrondse parkeergarage en een overdekte laad- en losruimte;
  • handhaven bestaande villa (Utrechtseweg 284) voor mogelijk detailhandel, horeca, creatieve en dienstverlenende bedrijven en wonen;
  • handhaven bestaande hoekgebouw (Utrechtseweg-280-282) voor mogelijk detailhandel, creatieve en dienstverlenende bedrijven, vergaderruimtes en wonen.
  • een opstelplaats voor een marktkraam ten zuiden van de supermarkt.

Deze nieuwe ontwikkeling past niet binnen het geldend bestemmingsplan en daarom is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het stedenbouwkundige plan is de basis voor dit nieuwe bestemmingsplan.

Ontwerp-bestemmingsplan
Het ontwerp-bestemmingsplan ligt vanaf vrijdag 4 november 2016 gedurende een termijn van 6 weken (tot en met 15 december 2016) voor een ieder ter inzage op het stadhuis, loket BWL, Koningstraat 38.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een zienswijze betreffende het ontwerp-bestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad (adres: Postbus 9029, 6800 EL Arnhem).