2016 11, rioolvervanging HoogstedelaanUit onderzoek is gebleken dat de riolering in de Hoogstedelaan slecht is en moet worden vervangen. Om ervoor te zorgen dat de afvoer van vuil water mogelijk blijft, start aannemer Van Gelder vrijdag 25 november met rioolvervanging in de straat.

Rioolvervanging
De rioolwerkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de verharding, het vervangen van de riolering en het opnieuw aanbrengen van de verharding. Deze werkzaamheden worden in fases uitgevoerd, dit om de bereikbaarheid van de woningen te garanderen. De inrichting van de straat verandert niet door deze rioolvervanging, er is geen sprake van een herinrichting. Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot eind januari 2017

Hoogstedelaan afgeslotenMaandag 28 januari wordt het eerste gedeelte van de bestrating opgebroken. Dit zal zijn vanaf de kant van de Rosandelaan. Het einde zal worden aangegeven met een witte streep. De woningen die binnen dit gedeelte vallen, zijn vanaf die maandag 7:00 uur niet meer met de auto bereikbaar. U wordt verzocht uw auto elders te parkeren.

Tijdens de kerstvakantie (van vrijdag 23 december 2016 tot en met vrijdag 6 januari 2017) zal de straat netjes opgeruimd zijn zodat u tijdens deze periode zo min mogelijk overlast zult ondervinden.

Bereikbaarheid
Daar waar rioolwerkzaamheden worden uitgevoerd, is het niet mogelijk om te parkeren. Te voet blijft uw woning altijd bereikbaar. Wij doen ons uiterste best om de overlast tot een minimum te beperken, maar enige hinder is onvermijdelijk. We vragen daarvoor uw begrip.

Tijdens deze werkzaamheden blijft het Hoogstedehof ten alle tijden bereikbaar.

Meer informatie
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u vragen heeft over deze brief dan kunt u bellen naar tel. 0900-1809 (lokaal tarief).
De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingsmaatschappij Van Gelder. Contactpersoon is Frank Salemink.

Gerard Stofmeel, toezichthouder projecten.