Gemeente ArnhemGebruik maken van de kennis en kracht in de stad en sturen vanuit de wijken, door het vergaand decentraliseren van overheidstaken.

Dat is één van de belangrijkste voornemens uit de perspectiefnota die het college vandaag presenteert. Concreet betekent dit dat het college van plan is om, net als bij de sociale wijkteams die hun wijken goed kennen en naar eigen inzicht budget inzetten, ook andere budgetten over de wijken te verdelen.
Daarbij valt onder andere te denken aan budgetten voor onderhoud, vergunningverlening, handhaving, sportvoorzieningen of participatie.
Het resultaat kan per wijk heel verschillend zijn.

»» Lees meer op de website van Arnhem