Een snelfietsroute is een directe fietsverbinding die op langere afstanden steden en/of woonwerklocaties met elkaar verbindt De snelfietsroutes worden aangelegd op (deels) bestaande fietsroutes, door die met elkaar te verbinden tot een doorlopend traject De snelfietsroutes hebben glad asfalt, weinig obstakels en goede verlichting. Verder is er op snelfietsroutes zoveel mogelijk voorrang voor fietsers en weinig hinder van ander verkeer. Hierdoor kun je zo makkelijk en snel mogelijk van en naar je bestemming fietsen.

Deel Klingelbeekseweg
De Klingelbeekseweg zal worden ingericht als een fietsstraat: een straat waar fietsers de hoofdgebruikers zijn. Uiteraard mogen daar ook auto's rijden, maar die moeten voorrang geven aan de fietser. Fietsstraten zijn veilige fietsroutes. Auto's rijden er niet harder dan de fietsers Bij de inrichting ervan staat het comfort van de fietser centraal. Zo leggen we parkeerplaatsen aan voor auto's, zodat de weg vrij blijft. Het wonen aan een fietsstraat is comfortabel: het is er stiller. Ook voor voetgangers is het veilig.

Snelfietsroute HK

Als u vragen heeft over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen via 0900 -1809 of via