2017-09, inloopavond19 september is er een inloopbijeenkomst geweest, over de inrichting en uitvoering van het openbaar gebied in de omgeving van Het Maisveld en De Haspel. Deze inloopavond werd goed bezocht De gemeente informeerde de belangstellenden over de inrichting en uitvoering van de werkzaamheden van het openbaar gebied.

Via diverse kaarten werd uitleg gegeven over beplanting, waterbeheersing, bestrating en de planning daarvan. Dat leverde ook menige discussies op over diverse punten. De aanwezigheid van de opslag op het toekomstige voetbalveldje, bijvoorbeeld.  Dit werd door direct omwonenden als zeer storend ervaren, temeer omdat het allemaal zo lang duurt. De gemeente ziet vooralsnog geen andere oplossing in deze wijk.

Voor de beplanting is gekozen voor de zomereik (bomen) en haagbeuk en meidoorn (hagen).

Op het kaartje is te zien wanneer welke straten van klinkers zullen voorzien. Zoals het zich laat aanzien zal dat pas ver in 2018 afgerond zijn. Er moet immers nog 1 huis worden gebouwd!?

2017-09, inloopavond2017-09, inloopavond2017-09, inloopavond2017-09, inloopavond