De gemeente Arnhem gaat een snelfietspadroute aanleggen op de Klingelbeekseweg, tussen Schutterij en de Utrechtseweg. Aanstaande maandag, 16 oktober, start aannemer KWS Infra met de werkzaamheden.

Wij beseffen heel goed dat het kort dag tot de start van deze werkzaamheden. Maar pas deze week hebben de gemeenten Renkum en Arnhem alles tot in de puntjes voorbereid en afgestemd. En door volgende week te starten, willen wij voor de kerst klaar zijn met de werkzaamheden.

Om te zorgen voor goede toegankelijkheid tijdens de werkzaamheden, heeft de aannemer het werkplan Waarborgen toegankelijkheid aanwonenden opgesteld, dat als bijlage toegevoegd is.

Resultaten inloopbijeenkomst
Samen met de werkgroep, bestaande uit bewoners van de Klingelbeekseweg en Hulkensteinseweg, is het ontwerp voor de snelfietspadroute totstandgekomen. Het resultaat hiervan is gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst, waar adviseurs van de gemeente aanwezig waren om vragen van bewoners te beantwoorden. In de bijlage kunt u de vragen en antwoorden teruglezen. Een halfjaar nadat de snelfietspadroute in gebruik is vindt, samen met de werkgroep, een evaluatie plaats.

Snelfietsroute
Een snelfietsroute is een directe fietsverbinding die op langere afstanden steden en/of woonwerklocaties met elkaar verbindt. De snelfietsroutes worden aangelegd op (deels) bestaande fietsroutes, door die met elkaar te verbinden tot een doorlopend traject. De snelfietsroutes hebben glad asfalt, weinig obstakels en goede verlichting. Verder is er op snelfietsroutes zoveel mogelijk voorrang voor fietsers en weinig hinder van ander verkeer. Hierdoor kunt u zo makkelijk en snel mogelijk van en naar de bestemming fietsen.

Deel Klingelbeekseweg
De Klingelbeekseweg zal worden ingericht als een fietsstraat: een straat waar fietsers de hoofdgebruikers zijn. Uiteraard mogen er ook auto's rijden, maar die moeten voorrang geven aan de fietser. Fietsstraten zijn veilige fietsroutes. Zo rijden auto's er niet harder dan de fietsers en staat bij de inrichting ervan het comfort van de fietser centraal. Ook leggen we parkeerplaatsen aan voor auto's, zodat de weg vrij blijft. Het wonen aan een fietsstraat is comfortabel: het is er stiller en ook voor voetgangers is het veilig.

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden zijn we afhankelijk van onder andere de weersomstandigheden. Ook kan het zijn dat u uw vuilcontainer op een andere plek moet aanbieden dan u gewend bent. Voordat de aannemer werkzaamheden in uw straat gaat uitvoeren, ontvangt u een brief met daarin gedetailleerde informatie over de werkzaamheden en over de bereikbaarheid.

Vragen
Hebt u tijdens de werkzaamheden vragen of opmerkingen, dan kunt u die richten aan de uitvoerder van aannemer KWS Infra. Die is te vinden in de keet die op het parkeerterrein naast Klingelbeekseweg 29 wordt geplaatst. Daarnaast kunt u uw vragen kwijt via een e-mail-adres en/of een projecttelefoonnummer van aannemer KWS Infra: en 038 46 96 123.

Meer informatie
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u vragen heeft over deze brief dan kunt u deze mailen naar of bellen naar tel. 0900-1809 (lokaal tarief).

Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem,

 

»» Zie ook: Werkplan waarborgen toegankelijkheid aanwonenden.