×

Opmerking

Gebrek aan toegang tot rechten - file '/images/nieuws/dnv-kema-vlag.jpg'

Lees meer

Ondanks dat er voor velen een vakantieperiode aanbreekt zullen de werkzaamheden voor de uitbreiding van het kortsluitlaboratorium in de zomermaanden full-time doorgang vinden.
Zoals reeds meegedeeld wordt er vanaf medio juni 2014 ook op zaterdag door de civiele aannemer, Visser & Smit Bouw, gewerkt.

Gemeente ArnhemBegin juli zal er enige overlast zijn in de wijk, vanwege de werkzaamheden voor de nieuwe verbindingsweg De Schutterij. De firma Remmits voert de werkzaamheden in opdracht van de gemeente Arnhem uit, conform het nieuwbouwplan Hoogstede. Zodra De Schutterij af is kan zij worden gebruikt.

De komende tijd zullen bouwwerkzaamheden voor de uitbreiding van het kortsluitlaboratorium  ook op zaterdag plaats  vinden.
Er wordt overdag gewerkt, vanaf 7.00 uur. U kunt er vanuit gaan dat er geen of hooguit beperkte hinder voor u zal optreden.