Op 3 maart, is huis aan huis onderstaande brief verspreid over een wijkschouw die op 6 april a.s. in onze wijk plaats zal hebben.
Deze wijkschouw is echter geen initiatief van de buurtvereniging zoals in de brief staat vermeld, maar van de gemeente. Het bestuur is in kennis gesteld door de gemeente en er zal een bestuurslid met de wijkschouw meelopen. Verder gaat de bemoeienis van de buurtvereniging niet.
De wijkschouw betreft geen nieuwbouwzaken, maar wel bijv. onderhoud van groen en bestrating en verkeersveiligheid.

Beste wijkbewoners en ondernemers,

Op dinsdag 6 april 2010 organiseert de wijkvereniging Klingelbeek samen met de wijkfunctionarissen een wijkschouw in Klingelbeek.
Tijdens deze wijkschouw bezoeken leden van de wijkvereniging en functionarissen de wijk, om te kijken waar in het openbaar gebied extra aandacht besteed moet worden aan het onderhoud. Zij bezoeken van te voren de geïnventariseerde locaties in de wijk, wijkinitiatieven en lopende wijkwerkzaamheden. Het nieuwbouwproject wordt tijdens deze schouw niet behandeld!

Gemeenteraad van de Gemeente Arnhem
Postbus 99
6800 AB Arnhem
Betreft: Zienswijze op Ontwerp Bestemmingsplan Hoogstede Klingelbeek
Ref.: NL.IMRO.0202.723-0201

Arnhem, 14 februari 2010

Geachte Leden van de Raad,

Het bestuur van de Buurtvereniging Hoogstede Klingelbeek (KvK nr. 40120173) hecht eraan hierbij de volgende zienswijze in te dienen bij bovenvermeld Ontwerp Bestemmingsplan. Deze zienswijze staat op zichzelf. Dat wil zeggen dat deze niet in de plaats komt van individueel door bewoners in te dienen zienswijzen.

Met veel belangstelling bekeken de bewoners van Hoogstede en Klingelbeek afgelopen maand het concept bestemmingsplan voor het gebied in hun wijk waar 120 woningen gebouwd gaan worden. Het zag er allemaal ongeveer uit zoals was afgesproken.

Eén detail echter leidde tot grote onrust...

 

Vuurwerk HoogstedelaanEven na twaalven op de oudste dag van 2009 barstte het traditionele vuurwerkfeest in de Hoogstedelaan weer los. Met donaties van geïnsteresseerden was er vuurwerk ingekocht. Tijdens het licht- en knalfeest kon je je opwarmen met een soepie, bij de vuurkorf of met een lekker nieuwjaarsdrankje.

Het was dit jaar zeer koud, zodat het festijn wat korter duurde dan in andere jaren.

Maar niet minder mooi!