Logo's

Middeleeuws concept voor lokale voedselvoorziening in nieuw jasje
Onderzoek naar mogelijkheden voor moderne 'marke' in grensgebied Arnhem en Renkum.

De stadsrand tussen Arnhem en Oosterbeek wordt een plek waar lokaal voedsel gezamenlijk wordt geproduceerd, verwerkt en verkocht. Een oud idee in een innovatief jasje. Om dit idee verder uit te werken, hebben vier voedselproducenten, een studio voor landschapsarchitectuur en de gemeenten Arnhem en Renkum de handen ineengeslagen.

Utrechtseweg en parallelwegDe gemeente Arnhem is van plan om eenrichtingsverkeer te gaan instellen op de parallelweg aan de Utrechtseweg tussen de nummers 235 en 263 in de richting van het centrum. Dit zou zijn om de verkeersveiligheid te vergroten omdat de weg te smal zou zijn voor tweerichtingsverkeer. Vooral voor fietsers zou het veel veiliger zijn.

Heb jij hierover een mening? Geef hem hier.

 

virusOp de website van de gemeente Arnhem vindt u actuele informatie over het Corona-virus. U komt daar via www.arnhem.nl/coronavirus of via de homepage. U leest daar over onze aangepaste dienstverlening en wat dat voor u betekent. Er is informatie te vinden over uitkeringen en nieuws voor ondernemers. Ook staan er verwijzingen naar landelijke websites.

U kunt ons ook volgen op Facebook. Daar plaatsen we regelmatig berichten over het Corona-virus.

 

Bord afsluiting KlingelbeeksewegOp het deel van de Klingelbeekseweg tussen de Utrechtseweg en de kruising met de Hulkesteinseweg wordt het bestaande asfalt door klinkers vervangen. Ook wordt de stoep vernieuwd. Dit moet resulteren in meer ruimte om te parkeren en meer veiligheid voor fietsers op de rijbaan. Lichtmasten gaan naar de overkant en op de eerder genoemde kruising komt begroeiing (zie tek). De werkzaamheden beginnen op maandag 16 maart om 7.00 uur en duren tot en met donderdag 9 april 18.00 uur.

Omleiding
In verband met de werkzaamheden is het eerste deel van de Klingelbeekseweg vanaf de Utrechtseweg tot aan de kruising met de Hulkesteinseweg volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. Verkeer uit de richting Oosterbeek, kan vanaf de Utrechtseweg tijdelijk rechts afslaan richting Hulkesteinseweg.

Skyline stad

Verslag van de bewonersbijeenkomst Hoogstede-Klingelbeek over de energievoorziening.
Op 3 februari 2020 vond een bewonersbijeenkomst in Hoogstede-Klingelbeek plaats over de energievoorziening in uw wijk.

De gemeente Arnhem werkt samen met inwoners, ondernemers en corporaties aan een plan hoe we in iedere wijk zonder aardgas onze huizen gaan verwarmen. Binnen de Wijkgerichte Energietransitie is Arnhem West aangewezen als kansrijke wijk, die mogelijk al voor 2030 aardgasvrij kan worden. Hiervoor moeten nieuwe lokale duurzame warmtebronnen worden aangeboord. Op de Hes zal door projectontwikkelaar Amvest een nieuw warmtenet worden gerealiseerd. Deze warmtevoorziening biedt de
mogelijkheid tot uitbreiding naar de bestaande woningen in Arnhem West en Hoogstede-Klingelbeek. Op de bewonersavond stonden deze toekomstige ontwikkelingen centraal. De gemeente Arnhem wilde deze avond vooral graag horen hoe u hier als bewoner over denkt en welke vragen u heeft.

ideeén voor de KlingelsteeWie leest er wel eens de Klingelstee? Of, waarom niet?

Als lid van de buurtvereniging krijg je elke zomer en winter de Klingelstee in de bus. Een blaadje dat al ruim veertig jaar het wel en wee van de vereniging en bijbehorende clubjes weergeeft. Het format is al heel lang hetzelfde en dus wel eens toe aan een fris briesje. Alleen: uit welke richting, hoe sterk en hoe veranderlijk?

Graag willen we alle mensen uit de buurt betrekken bij de antwoorden op die vraag. Wat zou je leuk vinden om tegen te komen in het blad? Welke onderwerpen, hoe vormgegeven, hoe vaak verschijnend, welke ideeën heb je daarover?
Er zijn al wat mogelijkheden de revue gepasseerd: een kinderpagina, meer foto’s, jongeren in de redactie, ouderen in de redactie, de geschiedenis van de buurt, nieuwtjes,  kortom, zeer divers.

Wil je zelf meewerken om dat voor elkaar te krijgen? Prikkelt je dit tot een reactie? Hou je niet in, laat het ons weten via !

Afvalestafette 2018In de week van 16-21 maart organiseert Natuurcentrum Arnhem de Afvalestafette, in samenwerking met de gemeente en het Kinderwijkteam. Een week waarin we met zoveel mogelijk scholen, bedrijven en stadsbewoners in actie komen door zwerfafval in de buurt op te ruimen. Want zwerfafval is niet alleen storend om te zien, maar vooral niet goed voor de natuur. 

Ook Hoogstede Klingelbeek doet weer mee. Meer info bij Susanne Reuling, Hoogstedelaan 69.

 I.v.m. het coronavirus is deze aktiviteit afgelast.

logo popcentrum jacobibergTijdens de open dag van Popcentrum Jacobiberg aan De Schutterij, is er navraag gedaan over de mogelijkheid een popkoor op te starten. Het bleek dat men er daar al wel eens over gedacht had, maar wat er nog ontbrak waren zangers! Voorheen was er ook een popkoor geweest bij de Jacobiberg, toen zij nog aan de Thomas à Kempislaan huisden.

Daarom hierbij een oproep om je als belangstellende op te geven via deze e-mail link. Vermeld daarbij eventueel je voorkeur voor de middag of de avond.

Zijn er voldoende aanmeldingen, dan gaan we aan de slag om het popkoor van de Jacobiberg weer nieuw leven in te blazen! 

»» Popcentrum Jacobiberg

Popcentrum JacobibergOp zondag 2 februari slaat Popcentrum Jacobiberg aan de Utrechtseweg 310 in Arnhems Buiten haar deuren open zodat iedereen van 12:00 tot 16:00 uur kan komen kijken waar de pop-en rocksterren, dj’s en producers in spé dit jaar allemaal aan hebben gewerkt.

Jacobiberg is hét Popcentrum van Arnhem en omstreken. Hier kun je alles wat met cultuur en muziek te maken heeft vinden, beoefenen, praktiseren, verspreiden en leren. Het centrum biedt muziekles, oefenruimtes en samenwerkingen met allerlei culturele broertjes en zusjes. Ook dit jaar is er weer een breed scala aan optredens van Jacobiberg residents en leerlingen. Daarnaast kun je een kijkje nemen in de lesruimtes, dj-ruimtes of producerruim-te waar, hoe kan het ook anders, muziek gemaakt wordt. Misschien wil je wel even meedoen? Of proeven hoe het is om gitaar of zangles te nemen aan de popschool. Dat kan. 

Uitnodiging
Arnhem AANDe gemeente Arnhem werkt samen met inwoners, ondernemers en corporaties aan een plan hoe we in iedere wijk zonder aardgas onze huizen gaan verwarmen. In uw wijk zijn hiervoor al meerdere initiatieven. Zo heeft Amvest plannen om een nieuwe wijk De Hes te realiseren. Hier wordt een warmtenet aangelegd met een duurzame aardgasvrije bron (zoals bodemenergie en energie uit Rijnwater). Op dit warmtenet kunnen mogelijk ook meerdere bestaande particuliere woningen worden aangesloten.
Dit is een kans om een groter gebied in uw wijk op een vrij eenvoudige manier aardgasvrij te maken. Maar hoe denkt u daar als bewoner van de wijk over? De gemeente Arnhem, Amvest en Klingelklimaat nodigen u graag uit om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Ook Wethouder Cathelijne Bouwkamp, portefeuillehouder duurzaamheid sluit bij dit gesprek aan.

Voorbeeld van vragen die centraal staan: