Klingelstee gaat digitaalDe Klingelstee, het buurtblad van onze wijk, gaat vanaf dit jaar digitaal verder!

We zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om de ‘krant’ eens in de (twee, drie?) maanden te helpen vallen met berichten en artikelen die geen zeer hoge nieuwswaarde hebben, maar die wel leuk zijn om te weten en de onderlinge kennis en waardering voor en in de buurt kunnen vergroten.

Alle ideeën zijn welkom!

Belangstelling? Ideeën? Neem contact op met:

  • Hadewych Martens
  • Utrechtseweg 259 / 06-24486545

► Voor het volledige artikel, zie dit Worddocument.

Wjkprijs 2016De Arnhemse wijkprijs is een geldprijs bedoeld om vrijwillige bewonersactiviteiten te belonen en te ondersteunen. Want deze activiteiten dragen eraan bij dat het prettig wonen en leven is in Arnhem.

Wat voor activiteiten komen in aanmerking?

Een idee of initiatief moet van en voor wijkbewoners zijn. U mag hulp vragen aan een professional, maar moet de activiteiten zelf organiseren. Belangrijk is dat uw initiatief iets betekent voor wijkbewoners en een langdurig effect heeft. Dus geen eenmalige straat-BBQ. Daarnaast moet het initiatief bij voorkeur nieuw zijn.

Onweer boven KlingelbeekMet welke ingrepen kunnen we de stad weerbaarder maken voor de gevolgen van klimaatverandering en de wateroverlast indammen?

Dat is de centrale vraag tijdens de CASA-avond op 9 februari. De Arnhemse landschapsarchitecten Anne Martien Lousberg en Daphne van der Wal (Le Far West) zullen een inleiding geven op de problematiek in het algemeen en in Arnhem in het bijzonder.

SpeelweideTijdens de jaarlijkse speeltuin inspectie door de gemeente is helaas gebleken dat het geliefde oude speelhuisje met glijbaan en schommel nu echt op is. Het is zo lang mogelijk gehandhaafd, maar blijkbaar is hij het afgelopen jaar erg achteruit gegaan. Omdat aan de veiligheidsnorm moet worden voldaan, moest het toestel worden verwijderd.

Er zal een nieuw vergelijkbaar toestel geplaatst worden voor jonge kinderen. Op de exacte keuze zullen we nog terugkomen!

WhatsApp Buurtpreventie Whats App Buurtpreventie; nu ook bij u in de buurt! Doet u mee?
Vanaf heden is er ook bij u in de buurt een WhatsApp Buurtpreventie groep gestart. Dit is een moderne variant van Buurtpreventie, namelijk in de vorm van WhatsApp groepen van maximaal honderd leden.

Ook voor de buurt Hoogstede-Klingelbeek is een WhatsApp Buurtpreventie groep gemaakt.

Wat is het?
WhatsApp Buurtpreventie groepen zijn extra ogen en oren voor de politie. Via de groep kun je verdachte situaties delen met de bewoners om je heen. Opvallende situaties waarbij je je afvraagt of ze wel kloppen; is het wel oké? Denk bijvoorbeeld aan (vermoedens van) inbraak, oplichting, vernieling, straatroof, bedreiging of mishandeling.

In Hoogstede Klingelbeek omgeving is door een externe partij gekeken naar de kwaliteit van de bomen. Deze partij heeft geadviseerd om zeven bomen te kappen vanwege een verhoogd risico op het uitbreken van takken. Voor alle zeven bomen wordt een nieuwe boom teruggeplant. Verder worden vier bomen uit het struweel langs de Schutterij verwijderd dit betreft een onderhoudsmaatregel.

Wat gaan we doen?
In de week van 25 januari worden de bomen gekapt. Het betreft de vier bomen uit het struweel en de onderstaande bomen. Zie de bijgevoegde tekening voor de locaties.

Wijk Actie PlanEen tijdje geleden hebben we jullie via een oproep op de Facebookpagina van de buurtvereniging gevraagd samen met het bestuur en de gemeente Arnhem het Wijkactieplan (hierna WAP) op te stellen. Omdat zich, behoudens 1 buurtbewoner, geen gegadigden gemeld hebben, hebben we (zoals gemeld) als bestuur zelf een voorstel gedaan voor het WAP.
Het concept leggen we graag aan jullie voor. We willen jullie vragen jullie op- of aanmerkingen uiterlijk 27 november te mailen naar de secretaris. Daarna maken we het WAP definitief.

klingelpoort olieverfIn het atrium van zorgappartementen Klingelpoort kunnen ‘kunstenaars’ exposeren. De expositieruimte is de hele week geopend van 9.00 tot 18.00 uur.
Als het je leuk lijkt hier jouw werk te laten zien, neem dan contact op met de dagbestedingscoach Huis en Haard en Klingelpoort, Caroline Linssen; via e-mail  of via M (06) 10400031.

Wijkactieplan Hoogstede KlingelbeekEnkele weken geleden hebben we gevraagd wie met ons mee wil doen in de Wijkgesprekken met de gemeente Arnhem. Tot op heden hebben we helaas geen aanmeldingen ontvangen. Het meedoen aan de Wijkgesprekken biedt jullie de kans om aan te geven wat jullie de komende 2 jaar belangrijk vinden voor onze wijk. De gesprekken resulteren uiteindelijk in een Wijkactieplan.
We willen jullie hierbij nogmaals een kans geven om jullie aan te melden. Dit kan tot en met
8 oktober bij .
Als niemand zich aanmeldt, zullen wij als bestuur de wijk vertegenwoordigen en samen met de gemeente het Wijkgesprek gaan voeren en vervolgens Wijkactieplan opstellen.

► Download Wijkactieplan 2013-2015

Kruising De Schutterij - KlingelbeeksewegOp maandag 21-9-2015 starten wij in opdracht van de gemeente Arnhem met het aanpassen van de kruising De Schutterij / Klingelbeekseweg.
Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren dienen wij de kruising gedeeltelijk af te sluiten voor autoverkeer. Dit houdt in dat het doorgaande verkeer van noord naar zuid (boven naar beneden) afgesloten wordt, hiervoor wordt een omleiding ingesteld.

De Klingelbeekseweg wordt ter hoogte van huisnummer 176A (de kruising met De Schutterij) afgesloten, het auto en vrachtverkeer komende van de Hulkesteinseweg of de korte Klingelbeekseweg dient de wijk te verlaten via de Hulkesteinseweg.

  • Op 6 oktober wordt de kruising helemaal afgesloten om de rode coating van de fietspaden aan te brengen.

Jubileumboek Schutterij van de CingelbeeckHet zilver van de Clingelbeeck
Een boek over de ontstaansgeschiedenis van de wijk en de geschiedenis van de Schutterij vanaf 1644. Met name de laatste 25 jaar is rijk geducumenteerd met vele foto’s van evenementen. Voor inwoners van de wijk Hoogstede-Klingelbeek slechts € 5,-
Het boek is te koop bij Meindert Rudolphi, Hulkesteinseweg 29 tel: 06 18281337 en Joop van Muilekom, Rosandelaan 3 tel: 06 13227504.