×

Attentie

Gebrek aan toegang tot rechten - file '/images/nieuws/dnv-kema-vlag.jpg'
Gebrek aan toegang tot rechten - file '/images/nieuws/glasvezelkabel.jpg'

De komende tijd zullen bouwwerkzaamheden voor de uitbreiding van het kortsluitlaboratorium  ook op zaterdag plaats  vinden.
Er wordt overdag gewerkt, vanaf 7.00 uur. U kunt er vanuit gaan dat er geen of hooguit beperkte hinder voor u zal optreden.

11/6: Uitreiking WijkprijsAan goede ideeën was geen gebrek in de Arnhemse wijken! Bewoners blijken zich graag in te willen zetten voor de buurt en nemen het initiatief om het leven in hun wijk (nog) aangenamer te maken. Voor jong én oud. Allerlei plannen passeerden de revue: een clubhuis oprichten, een muziekstudio maken, dans- of muziekcursussen organiseren in de wijk, een speelpleintje inrichten, zwerfvuil voorkomen...

Maar welke ideeën verdienen nu de Wijkprijs? Dat bepaal jij!

Mededeling

Hierbij laten wij u weten dat heden, in verband met de uitbreidingsactiviteiten, gestart is met het verwijderen van een betonvloer. Deze werkzaamheden met een hydraulische hakhamer zullen waarschijnlijk duren tot begin volgende week en kunnen mogelijk enige geluidsoverlast geven. Op Hemelvaartsdag en in het weekend wordt niet gewerkt.

Onze excuses hiervoor.

Wim Farla ontvangt de voorzittershamer van Remy ten HoedtOp de algemene ledenvergadering van 15 april is de voorzittershamer van eigenaar gewisseld. Zonder tegenstemmen is die nu, na vijf jaar in het bezit te zijn geweest van Remy ten Hoedt, in handen gekomen van Wim Farla. Wim was secretaris van de buurtvereniging, dus de leegte die hij daarmee achterliet, diende ook opgevuld te worden. Alweer zonder enige tegenstem zal die functie vervuld gaan worden door Irene Buitenhuis.