Start afbraak Huis en HaardWie de afgelopen weken langs Huis en Haard is gereden ziet geen grote veranderingen, terwijl de sloop van fase 1 toch al een tijdje geleden is begonnen. De reden hiervoor is dat bij het verwijderen van het asbest, helaas meer asbest is ontdekt dan in het onderzoek was vastgesteld. Vorige week is ook dit asbest verwijderd, zodat nu de verdere sloopwerkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.

Inmiddels is al het losse sloopmateriaal uit het gebouw gehaald en afgevoerd. Deze de week wordt met behulp van een mobiele kraan aan de achterzijde gestart met de sloop van het gebouw om ruimte te maken voor de grotere rupskraan. Deze rupskraan wordt vanaf de week van 15 juni ingezet. Half juli zal naar verwachting alles volledig weg zijn.

Zaterdag 6 juni is er een voorjaarsfeest is in Klingelpoort van 13.30-16.00 uur.

Tijdens het voorjaarsfeest zal er een kleine rommelmarkt worden gehouden, is er een optreden van jazz band Chorus swingtet en staan er verschillende kramen met zelfgemaakte sieraden en keramiek. Er zal ook een rad van fortuin zijn.

Entree is gratis en iedereen is van harte welkom!

 

 

Landgoed KlingelbeekHeeft u een mening of idee over het Landgoed Klingelbeek (voormalig Fratershuis)? Wat zou u als wijkbewoner graag zien gebeuren in en rond dit prachtige pand op deze schitterende locatie?

Denk mee en mail uw idee/mening naar .
Of voeg hieronder uw reactie toe.

Geachte heer, mevrouw,

Wateroverlast KlingelbeekWateroverlast KlingelbeeksewegAfgelopen zomer heeft u te maken gehad met hevige regenval. Veel woningen hebben toen last gehad van wateroverlast met alle nadelige gevolgen.
Naar aanleiding hiervan heeft u in oktober een brief van ons ontvangen. In deze brief hebben wij voorgesteld om in overleg te gaan met de wijkorganisaties om te bespreken hoe we de bij bewoners aanwezige informatie over de wateroverlast in de openbare ruirnte in hun wijk kunnen gebruiken, met de bedoeling om het beeld van de knelpunten van de overlast compleet te krijgen. Het uiteindelijke doel is om te komen tot oplossingen om de wateroverlast in de toekomst te beperken.

Wijkschouw
In de afgelopen weken zijn we met de bewonersoverleggen in gesprek gegaan over op welke manier we de informatie over de wateroverlast van de bewoners kunnen krijgen. In uw wijk is gekozen voor een  wijkschouw.
De datum van de schouw is op vrijdag 15 mei 2015, van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Lijn 52Tussen Arnhem en Wageningen zal medio zomer 2015 een HOV-lijn (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) worden gerealiseerd. Buslijn 52 wordt straks deze HOV-verbinding.
Op meerdere plekken zijn aanpassingen in het wegprofiel nodig. Ook zal het aantal bushaltes verminderen en worden de te behouden bushaltes opgewaardeerd. Voor de route ter hoogte van onze wijk betekent dit dat de bushalte Klingelbeekseweg (let op: alleen voor lijn 52) komt te vervallen en reconstructie van het kruispunt Utrechtseweg- Oranjestraat noodzakelijk is.

Bijgaand het ontwerp van de HOV Wageningen zoals het van de zomer wordt gerealiseerd: (klik voor vergroten)

Herinrichting utrechtseweg met legenda

Gemeente ArnhemGebruik maken van de kennis en kracht in de stad en sturen vanuit de wijken, door het vergaand decentraliseren van overheidstaken.

Dat is één van de belangrijkste voornemens uit de perspectiefnota die het college vandaag presenteert. Concreet betekent dit dat het college van plan is om, net als bij de sociale wijkteams die hun wijken goed kennen en naar eigen inzicht budget inzetten, ook andere budgetten over de wijken te verdelen.
Daarbij valt onder andere te denken aan budgetten voor onderhoud, vergunningverlening, handhaving, sportvoorzieningen of participatie.
Het resultaat kan per wijk heel verschillend zijn.

»» Lees meer op de website van Arnhem

Schipper BoschZoals jullie wellicht is opgevallen zijn er activiteiten op Landgoed Klingelbeek. Middels dit schrijven willen we jullie op de hoogte brengen van wat wij aan het doen zijn.

Direct na de overdracht zijn we begonnen om het gebied weer toonbaar te maken en nog verdere achteruitgang van het huis tegen te gaan.

Schipper BoschGebiedscurator Schipper Bosch is met trots de nieuwe eigenaar van Landgoed Klingelbeek in Arnhem. Wat Schipper Bosch met het voormalig fratershuis en omliggend terrein gaat doen staat nog niet vast. Maar waarom de belegger het gebied gekocht heeft is meer dan duidelijk: “Het is een ‘once-in-a-lifetime opportunity,” aldus Bart Schoonderbeek, directeur/eigenaar van Schipper Bosch.

»» Lees meer

Omdat de nieuwbouw van Huis en Haard wel even zijn tijd zal nemen, is besloten het sombere zwarte doek op het hek rond de nieuwbouw aan te kleden. De doeken zullen waarschijnlijk rond 26 maart worden geplaatst
De foto laat de "versiering" zien van het zwarte doek rondom Huis en Haard. (Klik voor vergroting).

2015 03 meshdoeken huis haard

Panorama ArnhemArnhem heeft een lange en soms bewogen geschiedenis. Sporen daarvan zijn zichtbaar in de stad, soms ook onzichtbaar ondergronds. Al dit erfgoed koesteren we door goed beleid en een uitvoeringsprogramma, vastgelegd in de nota Panorama Arnhem. Het uitvoeringsprogramma is grotendeels afgerond, de uitgangspunten zijn nog steeds geldig maar omstandigheden zijn veranderd en er zijn nieuwe ontwikkelingen gaande.

Anno 2015 gaan we geen nieuw beleid formuleren maar wel de koers voor de toekomst bepalen en mogelijk verleggen. We willen dit vastleggen in een Erfgoedagenda.