×

Opmerking

Gebrek aan toegang tot rechten - file '/images/thumbs-imageresizer/7/274f6ea6fa1f7fa7449e5f223505a537.jpg'

Geachte heer, mevrouw,

Wateroverlast KlingelbeekWateroverlast KlingelbeeksewegAfgelopen zomer heeft u te maken gehad met hevige regenval. Veel woningen hebben toen last gehad van wateroverlast met alle nadelige gevolgen.
Naar aanleiding hiervan heeft u in oktober een brief van ons ontvangen. In deze brief hebben wij voorgesteld om in overleg te gaan met de wijkorganisaties om te bespreken hoe we de bij bewoners aanwezige informatie over de wateroverlast in de openbare ruirnte in hun wijk kunnen gebruiken, met de bedoeling om het beeld van de knelpunten van de overlast compleet te krijgen. Het uiteindelijke doel is om te komen tot oplossingen om de wateroverlast in de toekomst te beperken.

Wijkschouw
In de afgelopen weken zijn we met de bewonersoverleggen in gesprek gegaan over op welke manier we de informatie over de wateroverlast van de bewoners kunnen krijgen. In uw wijk is gekozen voor een  wijkschouw.
De datum van de schouw is op vrijdag 15 mei 2015, van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Lijn 52Tussen Arnhem en Wageningen zal medio zomer 2015 een HOV-lijn (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) worden gerealiseerd. Buslijn 52 wordt straks deze HOV-verbinding.
Op meerdere plekken zijn aanpassingen in het wegprofiel nodig. Ook zal het aantal bushaltes verminderen en worden de te behouden bushaltes opgewaardeerd. Voor de route ter hoogte van onze wijk betekent dit dat de bushalte Klingelbeekseweg (let op: alleen voor lijn 52) komt te vervallen en reconstructie van het kruispunt Utrechtseweg- Oranjestraat noodzakelijk is.

Bijgaand het ontwerp van de HOV Wageningen zoals het van de zomer wordt gerealiseerd: (klik voor vergroten)

Herinrichting utrechtseweg met legenda

Gemeente ArnhemGebruik maken van de kennis en kracht in de stad en sturen vanuit de wijken, door het vergaand decentraliseren van overheidstaken.

Dat is één van de belangrijkste voornemens uit de perspectiefnota die het college vandaag presenteert. Concreet betekent dit dat het college van plan is om, net als bij de sociale wijkteams die hun wijken goed kennen en naar eigen inzicht budget inzetten, ook andere budgetten over de wijken te verdelen.
Daarbij valt onder andere te denken aan budgetten voor onderhoud, vergunningverlening, handhaving, sportvoorzieningen of participatie.
Het resultaat kan per wijk heel verschillend zijn.

»» Lees meer op de website van Arnhem

Schipper BoschZoals jullie wellicht is opgevallen zijn er activiteiten op Landgoed Klingelbeek. Middels dit schrijven willen we jullie op de hoogte brengen van wat wij aan het doen zijn.

Direct na de overdracht zijn we begonnen om het gebied weer toonbaar te maken en nog verdere achteruitgang van het huis tegen te gaan.

Schipper BoschGebiedscurator Schipper Bosch is met trots de nieuwe eigenaar van Landgoed Klingelbeek in Arnhem. Wat Schipper Bosch met het voormalig fratershuis en omliggend terrein gaat doen staat nog niet vast. Maar waarom de belegger het gebied gekocht heeft is meer dan duidelijk: “Het is een ‘once-in-a-lifetime opportunity,” aldus Bart Schoonderbeek, directeur/eigenaar van Schipper Bosch.

»» Lees meer

Panorama ArnhemArnhem heeft een lange en soms bewogen geschiedenis. Sporen daarvan zijn zichtbaar in de stad, soms ook onzichtbaar ondergronds. Al dit erfgoed koesteren we door goed beleid en een uitvoeringsprogramma, vastgelegd in de nota Panorama Arnhem. Het uitvoeringsprogramma is grotendeels afgerond, de uitgangspunten zijn nog steeds geldig maar omstandigheden zijn veranderd en er zijn nieuwe ontwikkelingen gaande.

Anno 2015 gaan we geen nieuw beleid formuleren maar wel de koers voor de toekomst bepalen en mogelijk verleggen. We willen dit vastleggen in een Erfgoedagenda.

wonen in arnhemArnhem is een stad met veel verschillende wijken. Samen vormen zij de identiteit van de stad. Het is prettig wonen in Arnhem, maar wat kunnen we doen om dat de komende jaren zo te houden? Voor u, maar misschien ook voor uw kinderen? Ook willen we weten wat u het belangrijkst vindt: een betaalbaar huis, gelijkgestemde buren, een makkelijk toegankelijke omgeving of voorzieningen in de buurt.

 

Uitnodiging 17 en/of 24 maart 2015

WijkactieplanOp 11-12-2014 is tijdens het COW het boekje met de tussenstand van de wijkactieplannen gepresenteerd. Sinds één jaar hebben alle Arnhemse wijken een wijkactieplan. Hier leest u per actiepunt de stand van zaken voor Hoogstede-Klingelbeek.
Dit is opgesteld door de wijkregisseur en zoveel mogelijk in samenwerking met het bewonersoverleg.

Wat vinden bewoners belangrijk en hoe wordt hier aan gewerkt:

Klingelpoort, Maïsveld 1DrieGasthuizenGroep opende afgelopen vrijdag officieel haar nieuwe zorgappartementen Klingelpoort. Na een bouwtraject van een jaar was het zover: Klingelpoort is bewoond en het wijkrestaurant geopend. Met een bezoek van koning Willem Alexander en koningin Maxima (geacteerd door 2 medewerkers) kreeg de opening een vorstelijk tintje.

Lees meer bij Klingelpoort

Vanaf december wordt de groene minicontainer minder vaak geleegd. Het is namelijk gebleken dat in de winterperiode de groene minicontainer minder vaak wordt aangeboden. Logisch, want we hebben ook minder groen afval uit bijvoorbeeld de tuin. In deze periode wordt de groene minicontainer nog maar 1 keer in de 4 weken geleegd.
Vanaf maart 2015 wordt de minicontainer weer 1 keer in de 2 weken geleegd. Wilt u weten wanneer uw minicontainers worden geleegd? Kijk dan op onze digitale afvalwijzer via www.arnhem.nl/afvalwijzer. Hier vindt u alle afval ophaaldagen, die gelden voor uw adres. Het totale jaaroverzicht van de afvalwijzer kunt u downloaden (PDF) en uitprinten. Ook kunt u heel eenvoudig de ophaalgegevens koppelen met uw agenda.

 

2014 wijkprijs01Beloning voor burgerinitiatieven

Afgelopen jaar heeft de gemeente Arnhem de wijkprijs geïntroduceerd. Een nieuw initiatief om burgeractiviteiten in de wijken te stimuleren en te belonen. Het idee is dat kleinschalige (wijk-)activiteiten vaak veel bijdragen aan prettig wonen en leven in de wijken. De 5 beste initiatieven worden beloond met een geldprijs tot maximaal € 3.000,-