Verslag van de bijeenkomst van huurders van tuinen aan de  Klingelbeekseweg op 01-09-2006 bij fam Jellema, i.v.m. opzegging huurovereenkomsten door gemeente.

De bespreking bestaat uit een voorgesprek met betrokkenen en een gesprek met betrokkenen en Ellenus Venema (projectleider van de gemeente nieuwbouw Hoogstede-Klingelbeek) waarbij ook Saskia Moester aanwezig is (wijkmanager Arnhem West – gemeente Arnhem).

Aanwezig:
Coen Nijenhuis (K6), Rieky Franken-Gerritsen (K8), namens Eef Driessen: Sieglinde Driessen (K22), Sietse Postema (K32) Will Kemna (K32), Martin van Meurs (K 34), Rob Wolvenne (K36) Nicole Wolvenne (K36), Frank Donders (K60) Anna Pieterse(K60), Ruud Kortland (K78), Annie Baudoin (K86) Louis Baudoin K86), Frits Jellema (K102) Gerdie Jellema (K102), Ron Brouwer (werkgroep), Ine Liet (werkgroep), vanaf half negen: Ellenus Venema en Saskia Moester.
Afwezig mk: Charly Tomassen (K66)

In het voorgesprek geven alle betrokkenen aan dat zij lange tijd (tussen de 10 en de 40 jaar) een huurovereenkomst of gebruikersovereenkomst met de gemeente hebben voor gebruik van grond t.b.v. tuin of volkstuin. In een aantal situaties is ook grond geconfisceerd. Wij spreken liever van bij de tuin getrokken om onlogische grondindelingen recht te trekken waardoor er sprake is geweest van vruchtgebruik in plaats van verwildering. (in veel gevallen duurt dit al langer dan 20 jaar). Ook een cultuurhistorische kapschuur valt (gedeeltelijk) onder de opgezegde huurovereenkomsten. 
Alle betrokkenen geven aan dat zij van de gemeente verwachten dat deze rekening houdt bij de plannenmakerij met hun jarenlange contracten. Er is door diverse mensen in het verleden aangegeven de betreffende grond te willen kopen maar de gemeente reageerde daar niet op. Deze wens is onverminderd van kracht. We spreken af dat we in deze fase ons constructief opstellen als er aan onze wensen tegemoet kan worden gekomen.

In het gesprek met Ellenus Venema geeft deze te kennen dat  de bouwplannen in een versnelling zijn gekomen door een toewijzing van het KAN. Dit betekent dat men in het voorjaar van 2007 het ontwerpproces zal willen afronden en in het najaar van 2007 zal willen gaan bouwen. De huuropzeggingen zijn te snel gekomen, er is niet goed gekeken naar de bestaande contracten en situaties en hiervoor excuus.
De huuropzeggingen zullen worden ingetrokken, met dien verstande dat de huidige overeenkomsten zullen doorlopen tot ongeveer september 2007. De overeenkomsten kunnen dan met een korte opzegtermijn worden beëindigd. Bij de plannenmakerij zal er zoveel mogelijk met de bestaande situaties rekening worden gehouden en afhankelijk van de plannen zal er grond door betrokkenen kunnen worden verworven. De werkgroep zal intensief betrokken zijn bij alle stappen van het proces.

De gemeente en de werkgroep nieuwbouw hebben afgesproken dat de werkgroep het dossier van de afgelopen jaren nog eens zal doorworstelen en hot items aan de gemeente zal voorleggen.

We kunnen terugkijken op een geslaagde avond is. Er is in constructieve sfeer zowel door betrokkenen als door gemeente naar de toekomst, met nieuwbouw, gekeken.

Louis Baudoin.