NB. De werkgroep nieuwbouw kreeg een uitnodiging van de KEMA om geïnformeerd te worden over plannen voor verplaatsing van het hoogspanningslab. De werkgroep wist echter niet dat op de dag dat zij was uitgenodigd de bouwvergunning al was aangevraagd en gepubliceerd in de Arnhemse Koerier.


De werkgroep heeft alleen aangehoord.

Aanwezig KEMA:
Bas Verhoeven, hoofd kortsluitingslaboratorium KEMA
Peter Bos, hoofd test units KEMA
Gerard van Beek, staflid KEMA, huisvesting, voorlichting, ICT

Louis Baudoin en Bas Martens, werkgroep Nieuwbouw
Kees Ellerbroek, vereniging Rosandepolder
Jan Hospes, namens bewoners defensiehaven

De KEMA wil het hoogspanningslaboratorium verplaatsen van de huidige locatie ten noorden van de Utrechtseweg (businesspark Arnhem) naar het eigen terrein ten zuiden van de Klingelbeekseweg, op het veld wat bij ons bekend staat als het schuttersveld.
Redenen: het hoogspanningslab draait uitstekend, huidige locatie is te klein en biedt problemen qua veiligheid (niet gespecificeerd - misschien omdat TCN het hek om het KEMA terrein wil laten vervallen?), de KEMA wil de verschillende locaties centraliseren en er is veel transport tussen het noordelijk hoogspanningslab en het zuidelijk kortsluitingslab wat overlast veroorzaakt.

Het zuidelijke terrein is eigendom van de KEMA (het noordterrein is van TCN) en het bestemmingsplan biedt gelegenheid tot nieuwbouw, zegt men, want dat is indertijd aangevraagd voor een dubbel kortsluitinglaboratorium, terwijl er maar één gebouwd is.

De aanvraag van de bouwvergunning is woensdag 30 augustus gepubliceerd in de Arnhemse Koerier. Het gebouw moet volgens planning van de KEMA eind 2007 klaar zijn.
Het nieuwe gebouw krijgt een grondoppervlakte van 80 bij 50 meter, een klein deel van 17 meter hoog en een groter deel van 11 meter hoog.

Voor een nieuw hoogspanningslaboratorium zijn volgens de KEMA geen zware extra infrastructurele voorzieningen nodig. De stroomvoorziening is indertijd aangelegd voor een dubbel kortsluitingslab (wat veel meer stroom gebruikt). Het bestaande groen blijft, zegt men, hoewel de KEMA niet zeker weet of dat op het KEMA terrein ligt of op terrein van Rijkswaterstaat.
De verkeersbewegingen tussen het noordelijke en zuidelijke deel van de Utrechtseweg zullen sterk afnemen, zegt men, omdat er vrij veel verkeer is tussen hoogspanningslab en kortsluitingslab. Het nieuwe hoogspanningslab betekent een personeelstoename van circa 25 mensen, zegt men, waardoor de extra verkeersdrukte over de Klingelbeekseweg verwaarloosbaar is.

Mede op ons aanraden wil de KEMA binnenkort een voorlichtingsbijeenkomst organiseren voor de buurt. Daarvoor wil men eerst overleggen met TCN. Binnen twee weken volgt nader bericht.