Zeer recent heeft de Gemeente Arnhem, in opdracht van de projectleider van het "Plan Hoogstede", Dhr. Ellenus Venema, een aantal omwonenden die grond huren van de gemeente op het binnenterrein, een brief gestuurd waarin de gemeente die huurovereenkomst per 01-01-2007 beëindigt; de betreffende terreinen dienen per genoemde datum schoon te worden opgeleverd. U zult begrijpen dat dit de nodige commotie heeft opgeleverd.

In de brief van de gemeente wordt als intro melding gedaan van het feit dat de realisering van het plan Hoogstede dichterbij komt en dat de gemeente samen met Vivare en de Werkgroep Nieuwbouw bezig is met de eerste aanzetten van het stedenbouwkundige plan waarover de bewoners in september nader geïnformeerd zullen worden.
De werkgroep heeft met evenveel verwondering en zorg als de aangeschreven buurtgenoten geconstateerd dat deze brief is gestuurd. De werkgroep wist hier niets van, vindt dit vooral vreemd omdat we voor eind augustus al een afspraak met de gemeente hebben staan om het proces voor de komende maanden door te nemen en met de gemeente afspraken te maken over de manier waarop de buurt geïnformeerd en betrokken zal worden bij de nieuwbouw ontwikkelingen.

De werkgroep heeft de gemeente al om uitleg gevraagd en een onbevredigend antwoord gekregen. Geen goede start van wat een zinvol samenwerkingsproces kan worden. We gaan dit punt nu in dat overleg met de gemeente over ruim een week aan de orde stellen. Wij gaan de gemeente voorstellen ook over deze brief en mogelijk andere vergelijkbare op stapel staande acties van de gemeente richting onze buurt tekst en uitleg te geven op de bovengenoemde informatieavond in september.
Verder lijkt het ons zinvol dat alle buurtbewoners die zo'n brief over het opzeggen van huur of pacht ontvangen hebben zich melden bij de werkgroep om binnenkort ons gezamenlijk te beraden op een gepast antwoord.

Meldt u zich s.v.p. bij Louis Baudoin, KL. 86 -