NAAMFUNCTIEADRESTELEFOONEMAIL-ADRES
Hugo van Belois Voorzitter H43 351 8949
Carl Timmer straatvertegenwoordiger H 79 446 2817
Mark Kremer straatvertegenwoordiger R 219-1 06-51694962
Coen Nijenhuis straatvertegenwoordiger KK6 443 43 02
Louis Baudoin straatvertegenwoordiger KL 86 443 28 77
Bas Martens straatvertegenwoordiger H71. 44321 18
Ine Liet Onafhankelijk lid UW 445 54 07
Jan Wage Onafhankelijk lid UW 351 92 90
Meindert Rudolphi Onafhankelijk lid HW 443 25 22
Ron Brouwer Vertegenwoordiger bestuur HW4 442 65 28

Verslag van de bijeenkomst van huurders van tuinen aan de  Klingelbeekseweg op 01-09-2006 bij fam Jellema, i.v.m. opzegging huurovereenkomsten door gemeente.

De bespreking bestaat uit een voorgesprek met betrokkenen en een gesprek met betrokkenen en Ellenus Venema (projectleider van de gemeente nieuwbouw Hoogstede-Klingelbeek) waarbij ook Saskia Moester aanwezig is (wijkmanager Arnhem West – gemeente Arnhem).

Aanwezig:
Coen Nijenhuis (K6), Rieky Franken-Gerritsen (K8), namens Eef Driessen: Sieglinde Driessen (K22), Sietse Postema (K32) Will Kemna (K32), Martin van Meurs (K 34), Rob Wolvenne (K36) Nicole Wolvenne (K36), Frank Donders (K60) Anna Pieterse(K60), Ruud Kortland (K78), Annie Baudoin (K86) Louis Baudoin K86), Frits Jellema (K102) Gerdie Jellema (K102), Ron Brouwer (werkgroep), Ine Liet (werkgroep), vanaf half negen: Ellenus Venema en Saskia Moester.
Afwezig mk: Charly Tomassen (K66)

NB. De werkgroep nieuwbouw kreeg een uitnodiging van de KEMA om geïnformeerd te worden over plannen voor verplaatsing van het hoogspanningslab. De werkgroep wist echter niet dat op de dag dat zij was uitgenodigd de bouwvergunning al was aangevraagd en gepubliceerd in de Arnhemse Koerier.


De werkgroep heeft alleen aangehoord.

Aanwezig KEMA:
Bas Verhoeven, hoofd kortsluitingslaboratorium KEMA
Peter Bos, hoofd test units KEMA
Gerard van Beek, staflid KEMA, huisvesting, voorlichting, ICT

Louis Baudoin en Bas Martens, werkgroep Nieuwbouw
Kees Ellerbroek, vereniging Rosandepolder
Jan Hospes, namens bewoners defensiehaven

 

Logo gemeente ArnhemAFSPRAKENLIJST
GEMAAKTE AFSPRAKEN
Overleg Vivare- werkgroep nieuwbouw- gemeente over planontwikkeling Hoogstede- Klingelbeek d.d. 29 augustus 2006

Aanwezig: Monique van Gerven, Elisan Henderickx (Vivare), Hugo van Belois, Ine Liet, Ron Brouwer (werkgroep nieuwbouw), Ellenus Venema, Saskia Moester, Jeanette Huiskes en Ivo Cuperus