Zeer recent heeft de Gemeente Arnhem, in opdracht van de projectleider van het "Plan Hoogstede", Dhr. Ellenus Venema, een aantal omwonenden die grond huren van de gemeente op het binnenterrein, een brief gestuurd waarin de gemeente die huurovereenkomst per 01-01-2007 beëindigt; de betreffende terreinen dienen per genoemde datum schoon te worden opgeleverd. U zult begrijpen dat dit de nodige commotie heeft opgeleverd.

Op 14 maart 2006 vond er een vergadering plaats van de Klankbordgroep Nieuwbouw Hoogstede Klingelbeek. Hier is een korte terugmelding.
Meest opvallende punten:

NB. In dit verslag dat door de gemeente opgesteld is staat dat de werkgroep accoord is gegaan met het tweede vlekkenplan. Dit is een onjuiste weergave van de reaktie van de werkgroep. Zij heeft gezegd dat er ruimte is gekomen om het proces voort te zetten. Hugo van Belois probeert deze correctie in de notulen opgenomen te krijgen.


Werkgroep nieuwbouw Hoogstede-Klingelbeek
t.a.v. de heer H. van Belois
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Onderwerp: Brief van 12 januari 2006 c.s.