Het college van B&W heeft het ontwerp-bestemmingsplan goedgekeurd.
Het plan zal vanaf begin januari ter inzage worden gelegd. De exacte datum van de ter inzage legging zal worden gepubliceerd bij de openbare bekendmakingen van de gemeente in de Arnhemse Koerier en op de projectpagina van de gemeente Arnhem.