Van de voorzitter

U heeft het natuurlijk gezien de afgelopen week: we hadden gehoopt dat het (nog) niet zover zou komen, maar de eerste echt concrete acties in het kader van het gemeentelijke nieuwbouwproject Hoogstede Klingelbeek hebben nu toch plaatsgevonden.
Hoewel we als bestuur van de buurtvereniging steeds het traject van de participatie hebben gevolgd en dus op zichzelf het proces begrijpen dat tot de huidige situatie heeft geleid, doet het resultaat van de groenverwijdering in onze wijk toch pijn.

Het heeft zeker niet aan de inzet van diverse buurtbewoners gelegen, die zich tot het laatst toe hebben beijverd om zoveel mogelijk flora en fauna te behouden. Onze buurt kan trots zijn op alle betrokkenheid, saamhorigheid en actiebereidheid!
Het bestuur heeft gemeend dat het nu een goed moment is om met de buurt in contact te treden over de periode die nu voor ons ligt.
 

Arnhem, 10 juni 2009
Geachte buurtgenoten,
Met de brief van 15 mei jl. nodigden wij u uit deel te nemen aan een stemming met betrekking tot de instelling van een nieuwe Werkgroep Borging Participatieresultaat en het mandaat waarmee deze Werkgroep, onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Buurtvereniging, aan het werk gaat.

De termijn voor het inleveren van de antwoordstroken is inmiddels voorbij en daarom kan het bestuur u nu verslag doen van de uitkomst van de stemming en het vervolgtraject.