gemeente Arnhem
Datum: VERZONDEN 01 NOV. 2010
Ons kenmerk: 2010.0.107.794
Zaaknummer: 2010-07-01751
Contactpersoon: Theunis Kalsbeek
Doorkiesnr.: (026) 377 38 50

De bewoners Hoogstede/Klingelbeek

Onderwerp: Werkzaamheden CE-onderzoek

 

Geachte heer, mevrouw,

 

Met deze brief wil ik u informeren over de uitvoering van het onderzoek naar Conventionele Explosieven (CE) en het tot ontploffing brengen van explosieven op de locatie van het projectgebied Hoogstede- Klingelbeek.
Tijdens het uitgevoerde CE-onderzoek zijn er explosieven aangetroffen die nog tot ontploffing gebracht moeten worden. Dit zal gebeuren op woendag 3 november a.s. op het onderzoeksterrein. De Explosieven Opruimingsdienst zal dit uitvoeren geheel volgens de wettelijke voorschriften en onder begeleiding van politie en brandweer. Er is geen gevaar voor omwonenden.

De werkzaamheden van het CE-onderzoek zijn vorige week afgerond. Het materieel zal worden afgevoerd waarna het terrein verder zal worden afgewerkt.
Op donderdag 21 oktober is er een skelet aangetroffen. Zoals u wellicht via de media heeft vernomen heeft de politie deze zaak in onderzoek.

Alle actuele informatie over dit project leest u op www.arnhem.nl/hoogstede.

Ik vertrouw erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend,
handtekening

Eusebiusbuitensingel 53 • Postbus 99 • 6800 AB ARNHEM
Telefoon 026 - 3773333 • Fax 026 - 3773450 • E-mail:

DIENST STADSONTWIKKELING

2010-11_akker_na_ceEindelijk is het veld weer van ons, na maandelang gevangen te zijn geweest in een hekwerk, i.v.m. onderzoek naar Conventionele Explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.