• Datum : VERZONDEN 21 juli 2010
  • Uw kenmerk :
  • Ons kenmerk : 2010.0.069.378/cp
  • Zaaknummer : 2010-07-01751
  • Contactpersoon : Theunis Kalsbeek
  • Doorkiesnr. : 026-3773850
  • Onderwerp: Vertraging werkzaamheden CE-onderzoek

Aan de bewoners Hoogstede/Klingelbeek


Geachte heer, mevrouw,

Het spijt ons u te moeten berichten dat door de enorme hoeveelheid gevonden asbest op het terrein, het onderzoek naar conventionele explosieven (CE) grote vertraging oploopt. De werkzaamheden worden tijdens de bouwvak (week 30, 31 en 32) stilgelegd en zullen daarna nog zeker twee maanden duren. Maandag 16 augustus gaat men verder met de werkzaamheden

 

In nieuwsbrief nr. 5 bent u geïnformeerd over het CE-onderzoek dat op dit moment wordt uitgevoerd. Het veiligheidsniveau voor de omgeving en werknemers van de aannemer moest vanwege de gevonden asbest worden verhoogd, dit betekent veel tijdverlies. Hierdoor moest de planning ingrijpend worden aangepast. Alle actuele informatie leest u op www.arnhem.nl/hoogstede.

Rechts de zeefinstallatie op veld oost. Op de achtergrond de Rosandeflat.

Behalve veel asbest treffen we ook veel munitie aan. Twee exemplaren worden donderdag 22 juli gecontroleerd tot explosie gebracht op het onderzoeksterrein. Dit gebeurt geheel volgens de wettelijke voorschriften en onder begeleiding van politie en brandweer. Er is geen gevaar voor omwonenden. De rest van de munitie wordt naar een nog nader te bepalen plek elders vervoerd om daar onschadelijk te worden gemaakt.

Ik vertrouw erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.

Met viendelijke groet, 
TheunisKalsbeek
Projectleider

PS. Tijdens de vakantieperiode kunt u alle klachten melden via het algemene telefoonnummer van de gemeente Arnhem, 0900.1809.

oec_hoogstedelaan
Bijlage: Klik voor een grote weergave