gemeente Arnhem
Datum: VERZONDEN 01 NOV. 2010
Ons kenmerk: 2010.0.107.794
Zaaknummer: 2010-07-01751
Contactpersoon: Theunis Kalsbeek
Doorkiesnr.: (026) 377 38 50

De bewoners Hoogstede/Klingelbeek

Onderwerp: Werkzaamheden CE-onderzoek

 

Geachte heer, mevrouw,

 

Met deze brief wil ik u informeren over de uitvoering van het onderzoek naar Conventionele Explosieven (CE) en het tot ontploffing brengen van explosieven op de locatie van het projectgebied Hoogstede- Klingelbeek.
Tijdens het uitgevoerde CE-onderzoek zijn er explosieven aangetroffen die nog tot ontploffing gebracht moeten worden. Dit zal gebeuren op woendag 3 november a.s. op het onderzoeksterrein. De Explosieven Opruimingsdienst zal dit uitvoeren geheel volgens de wettelijke voorschriften en onder begeleiding van politie en brandweer. Er is geen gevaar voor omwonenden.

  • Datum : VERZONDEN 21 juli 2010
  • Uw kenmerk :
  • Ons kenmerk : 2010.0.069.378/cp
  • Zaaknummer : 2010-07-01751
  • Contactpersoon : Theunis Kalsbeek
  • Doorkiesnr. : 026-3773850
  • Onderwerp: Vertraging werkzaamheden CE-onderzoek

Aan de bewoners Hoogstede/Klingelbeek


Geachte heer, mevrouw,

Het spijt ons u te moeten berichten dat door de enorme hoeveelheid gevonden asbest op het terrein, het onderzoek naar conventionele explosieven (CE) grote vertraging oploopt. De werkzaamheden worden tijdens de bouwvak (week 30, 31 en 32) stilgelegd en zullen daarna nog zeker twee maanden duren. Maandag 16 augustus gaat men verder met de werkzaamheden

 

Begin april 2010 heeft de  wijkschouw in de wijk Hoogstede/Klingelbeek plaatsgevonden. Voor de aanwezige functionarissen en leden van de wijkvereniging was het een hele uitzoekklus gezien de vele reacties. Het heeft dan ook even geduurd voor onze mensen op alle verander- en verbeterpunten hun reactie konden geven.

Overzicht van het terrein waarop het woonzorgcomplex moet komen 

  • Corporatie Vivare wil geen risico lopen met ontwikkelen van dure koopwoningen in Hoogstede-Klingelbeek.
  • Gemeente Arnhem moet op zoek naar andere gegadigde.
  • Vertraging bouwplan is niet aan de orde, aldus gemeente.

Lees meer bij: HK in de Media