2010-06_nieuwsbrief5

 

Tussen de Klingelbeekseweg en Hoogstedelaan bouwt Arnhem 118 nieuwe woningen.
Na een intensief en bevlogen participatieproces van enkele jaren heeft het gemeentebestuur
sinds 2008 de geoptimaliseerde gebiedsvisie goedgekeurd.

 

(Klik op de nieuwsbrief voor een vergroting)

M.b.t. het Ontwerp-Bestemmingsplan Hoogstede Klingelbeek van 11 januari 2010 is ook door een aantal bewoners een zienswijze ingediend.

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp - bestemmingsplan "Hoogstede - Klingelbeek" met ingang van 7 januari 2010 gedurende een termijn van 6 weken voor een ieder ter inzage ligt in het stadshuis, loket BWL, Koningstraat 38.

Het ontwerp-bestemmingsplan is met ingang van 7 januari ook via internet in te zien op deze website www.arnhem.nl/bestemmingsplan (technische storingen voorbehouden).