wbp-arnhemHier kunt u weer een verslag lezen van het reguliere overleg dat de WBP maandelijks met projectleider Kalsbeek van de gemeente Arnhem heeft. 

 

WBP – Gemeente Arnhem, Theunis Kalsbeek

Overleg 22 mei 2013

Aanwezig

Theunis Kalsbeek (projectleider gemeente Arnhem)
Remy ten Hoedt (WBP)
Ruud Kortland (WBP)
Meindert Rudolphi (WBP)
Ellis Withagen (WBP + verslaglegging)

Afwezig: Leo Kaufman (WBP)

 

Huurcontracten e.d. volkstuinen, geitenwei etc.

Over de voorzieningen in de openbare ruimte dient een aantal zaken vastgelegd te worden t.a.v. het gebruik.

Overleg hierover met de afd. Vastgoedmanagement van de gemeente ging onlangs niet door, een nieuwe afspraak wordt gepland. In dit overleg wordt besproken wat precies vastgelegd moet worden. Het gaat om de volkstuinen, geitenwei, jeu-de-boule baan, buurtsteunpunthuisje, wijngaard, trap- en pannaveld en de speelstrook bij het Laantje van Kromkamp.

Geitenwei

De huidige, tijdelijke lokatie van de Geitenwei is om een aantal redenen handiger dan de lokatie die in het bestemmingsplan is vastgelegd. De buurt zou de huidige lokatie dus willen handhaven. Kalsbeek geeft aan dat dan een omgevingsvergunning nodig is die gebruik van gronden in strijd met het bestemmingsplan toestaat. Daarvoor is een stedebouwkundig vooradvies nodig waarna de vergunning aangevraagd kan worden. De WBP besluit dit uit te (laten) voeren.

(Tijdelijk) groenbeheer + groenstrook oostkant Hoogstedehof

Er wordt een afspraak gepland met afd. Groenbeheer van de gemeente om dit onderwerp te bespreken. Aan de orde komt ook een vraag uit de buurt over de afscheiding tussen de nieuw te bouwen woningen aan de oostkant van het Hoogstedehof en de woningen aan de Korte Klingelbeekseweg. De nieuwe woningen staan op een verhoging en de tuinen eindigen met een keerwand. Daar moet een afscheiding geplaatst worden overeenkomstig de bepalingen van het Inrichtingsplan. Het gaat om houten palen met stalen matten die begroeid worden door hedera. Kalsbeek zal dit regelen met ontwikkelaar Hendriks.

Het idee om de groenstrook in te richten als pluktuin wordt bij de ontwerper van de openbare ruimte aangemeld.

Compensatie boom

In verband met kap zal een boom in het terrein gecompenseerd worden. De groenontwerper van de gemeente komt met een voorstel voor lokatie en soort.

Perceelgrens wijngaard

De perceelgrens aan de oostkant van de wijngaard is niet correct. Deze grens wordt aangepast. De ligusterhaag die daar staat wordt uitgegraven en tijdelijk ergens anders geplaatst. Vervolgens wordt op de perceelgrens een kering geplaatst waarna de haag terugkomt. Er gaat dus een stukje van de wijngaard af. Ter compensatie wordt door de gemeente een mooi toegangshek aangeboden.

Coniferen bij voormalige jeu-de-boule baan

Er is een melding gedaan van het 'uit elkaar vallen' van een conifeer bij de oude jeu-de-boule baan. Deze boom is niet goed meer. Er zal een stuk van afgezaagd worden.

Straatspeeldag en bouwverkeer

Op 12 juni vindt de jaarlijkse straatspeeldag plaats. De Hoogstedelaan gaat die middag dicht voor verkeer en er mag geskeelerd worden op de bouwstraat. De uitvoerders van de bouw zijn op de hoogte en houden hiermee rekening met hun werkzaamheden.

Aansluiting Hoogstedelaan en verbindingsweg

Kalsbeek heeft advies gevraagd over het veiligheidsaspect op deze aansluiting bij de afd. Verkeer. Hij mailt de reactie door aan de WBP.

Bouwplaats

De WBP vraagt zich af wat de uitvoerders van de bouw gaan doen met de verlichting. Dit zal op 4 juni tijdens de officiële aftrap van de bouw aan ontwikkelaar Hendriks gevraagd worden.

Verder valt op dat de huidige werkzaamheden rond het grondverzet soms ook in het weekend en op feestdagen uitgevoerd worden. De WBP vraagt zich af of dit formeel wel toegestaan is. De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zal hierop gecheckt worden.

De huidige bouwstraat is in de bocht niet geschikt voor groot verkeer. De WBP denkt dat deze bocht wel verbreed kan worden met staalplaten.

De WBP heeft nog geen overzicht van de bouwvolgorde ontvangen van onwikkelaar Hendriks. Dit zal nogmaals nagevraagd worden.

Volgende bijeenkomst: 19 juni a.s.