Woensdag 7 maart j.l. heeft de Afd. Bestuursrechtspraak van de Raad van State een tussenuitspraak gepubliceerd over het bestemmingsplan Hoogstede-Klingelbeek.

Alle beroepen zullen ongegrond worden verklaard, met uitzondering van het beroep tegen een Groenbestemming en het beroep tegen de verbindingsweg.

Zie volledige tekst: Raad van State, 201101215/1/T1/R2